ד"ר אורי עצמון- מחלוקת בין גישות שונות בתורת המשפט לשאלה מהו המשפט PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
חוקים חוזים ומשפטים עורכי דין - חקירה וחוקרים
השיעור נכתב על ידי : דוד דגן   
שלישי, 03 ינואר 2012 16:36
על פני עמודים אלו אנו נדרשים לחוות את דעתנו על נקודת ההשקה, בסיס המחלוקת בין הגישות השונות בתורת המשפט לשאלה "מהו המשפט?" ומה מכילים תנאי התוקף של המשפט. על מנת לגבש את דעתי ביצעתי בחינה מעמיקה של דברי ההוגים שונים שנלמדו בקורס וכן בחינה של אירועים שונים אשר תרמו לביסוס דעתי. תוך כדי עבודה זו אני אנסה לעצב את בסיס תפיסתי המשפטית כמשפטן לעתיד, אך מכוון שתורת המשפט דורשת התייחסות פילוסופית, שהרי ד"ר אורי עצמון- מחלוקת בין גישות שונות בתורת המשפט לשאלה מהו המשפט על פני עמודים אלו אנו נדרשים לחוות את דעתנו על נקודת ההשקה, בסיס המחלוקת בין הגישות השונות בתורת המשפט לשאלה "מהו המשפט?" ומה מכילים תנאי התוקף של המשפט. על מנת לגבש את דעתי ביצעתי בחינה מעמיקה של דברי ההוגים שונים שנלמדו בקורס וכן בחינה של אירועים שונים אשר תרמו לביסוס דעתי. תוך כדי עבודה זו אני אנסה לעצב את בסיס תפיסתי המשפטית כמשפטן לעתיד, אך מכוון שתורת המשפט דורשת התייחסות פילוסופית, שהרי מטבעה אינה נותנת בהכרח תשובות מוחלטות, במהלך העבודה אציג בד בבד הן את הנחותיי והן את השאלות העולות מהן וכך ככל שהעבודה תתקדם הפאזל יתבהר ואנסה לענות על מירב המחלוקות ולהציג את תפיסתי הכוללת. ייתכן שאופן גישתי למשימה זו הוא שונה במקצת אך אני מקווה שהוא תאם את גבולות הפתיחות המותרים המונעים גם משאיפה ליצירתיות. הנחה מס' 1: ילך מוסר עם משפט במוקד הפולמוס בין הגישות השונות למשפט עומדת שאלת ההבחנה בין מוסר למשפט, כלומר: האם ניתן לומר שמערכת המשפט בכללה היא מערכת של צדק? והאם חוק בלתי צודק או בלתי מוסרי יאבד את תוקפו המשפטי? לשם כך אבחן תחילה את ההתייחסויות הראשונות למושגי הצדק והמוסר העולות מתפיסותיהם של הפילוסופים של יוון הקלאסית אשר גרסו כי הפילוסוף הוא המנהיג האידיאלי, המחוקק אשר רואה את החוק האידיאי, הנכון. בחינה של "תורת האידיאות" של אפלטון ב"משל המערה" מעלה כי כדי לאפשר לאנשים לעבור תהליך של פקיחת עיניים וגילוי האמת יש לעשות שימוש בתבונה האנושית אשר תאפשר לזהות את כללי הטבע ולבצע היסק מסדר הדברים בטבע לציווים ערכיים. כמו כן עולה מ"דיאלוג מינוס על החוק" אשר עוסק ונפתח בשאלה "מהו חוק?" כי סוקרטס מוביל את חברו להבנה כי החוק אינו עובדה חברתית במובן הפוזיטיבי כי אם השאיפה לגילוי האמת והצדק, לפיכך נאמר כי ע"פ אפלטון ישנו קשר הדוק בין המוסר האידיאלי לבין החוק. לימים הפילוסוף אריסטו (384-322 לפנה"ס) העלה גישה לחוק המוכרת בשם דיני היושר ולפיה יש בחוק יחס בין הגינות לצדק וכאשר חוק צודק, בתפיסתו הכללית, עלול לגרום לתוצאה שאינה צודקת, יש לפנות לשיקולי ההגינות. מטבע הדברים אפנה כעת למשפט העברי והיווכח ע"פ דבריו של הרב גלאזנר, מגדולי רבני מרכז אירופה בסוף המאה ה-19, כי הלה נותן דעתו לכך שיש לבטל איסורים מפורשים מן התורה במצב בו הם מתנגשים עם עקרונות מוסר אנושיים וכראיה לכך מוצג מקרה של אדם שעבר על איסור לבישת בגדי נשים אשר נמצא במקום ציבורי ונדרש ע"פ ההלכה לפשוט את בגדיו מיידית, אך לפי הרב גלאזנר בשם עקרון כבוד האדם עליו להתעלם מהאיסור ולא להתהלך במערומיו. כל אלו ועוד מגבשים את דעתי כי מערכת המשפט הראויה חייבת לגלם בתוכה רעיונות מוסריים וכי עליה לרודף צדק, אם כי השאלה המתבקשת מהנחה זו היא היכן גלום המוסר, האם בהליך החקיקה או שמא בפסיקת השופטים? תשובתו של לון פולר היא כי לחוק יש מוסר פרוצדוראלי הטבוע בו ונטמע בהליך החקיקה ואף יצר שמונה עקרונות הבוחנים אם המוסר הפנימי של החוק אכן קיים, בלעדיהם הוא קובע כי ישנה אפשרות להגיע למצב של אי חובת ציות לחוק. כמו כן יש לציין את דברי תומס אקווינס שתבע כי "חוק שאינו צודק אינו חוק" (נאמר ע"פ אגוסטינוס) ותומך בסברה לפיה המוסר חייב להיות גלום בחוק. לטעמי תפיסות אלו נכונות, בנוגע לקיומו של המוסר בהליך החקיקה אך לא מספיקות היות ואני מקבל את טענת אריסטו בדבר חוקים אשר בקונטקסט הכללי שלהם אכן צודקים אך בהתייחסות פרטנית עלולים לגרום לעוול מוסרי במידה ויטופלו בצורה דווקנית טקסטואלית, היוצאת מן ההנחה כי המוסר גלום בחוק ולכן יש לדבוק בו, ועל כן יש לתת לפרשנות השופט להתבסס על עקרונות מוסר מנחים כדי שגם בפסיקה יגולם המוסר כפי שגרס דבורקין בהתייחסותו לפרשנות השיפוטית הרצויה ככזו שמשקפת ערכי צדק ומוסר בתיאוריית ה"משפט כיושרה". ניתן לומר כי קביעה חדה זו, לפיה אני טוען כי המוסר והצדק גלום בהליך החקיקה באופן כללי אך יש לוודא שהמוסר יגולם אף בפסיקה במקרים פרטניים, נותנת פתח, שיובהר בהמשך, לכניסת תנאי תוקף שאינם מוגבלים לעובדות חברתיות, ובכך שוללת את התפיסות הפוזיטיביות הקשוחות כמו של אוסטין, אבי הפוזיטיביזם, אשר נקט בגישה התועלתנית הגורסת כי "אין קשר בין מוסר למשפט" וכי חוק מקבל תוקף משפטי באשר הוא חוק הניתן ע"י הריבון ומתוקף היותו צמוד סנקציה, לעומת זאת בנקודה זו אני תמים דעים עם הארט כי הסנקצית העבודה אינה מספיקה וכי משפט חייב מימד נורמטיבי.
ד"ר אורי עצמון- מחלוקת בין גישות שונות בתורת המשפט לשאלה מהו המשפט

עוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
אחר חברה ומדינה
ד"ר אריק כרמון הוא נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה מאז הקמתו בשנת 1991. כרמון ייסד את המכון, עם איש העסקים האמריקני ברנרד מרכוס (Bernard Marcus), והם...
צרכנות כללי
תמחיר מבוסס פעילות activity based costing חב' משתמשות בתמחיר הזמנה : חברות שבהן כל מוצר שמייצרים שונה מהמוצר הקודם עומת תמחיר תהליך שבו מדובר על...
חוקים וחוזים
השאלה המתבקשת בעקבות פסק הדין שניתן במקרה של רוקר היא, במידה ופסק דין לא היה מתקיים לאחר ובסמוך לחיקוק חוק יסוד כבוד אדם וחירותו (1997) האם...
אחר - אתרים
פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים רוב הפרסום לקטינים הוא לאו דווקא פרסום אלא הרבה פעולות של קידום מכירות "מתחת לקו". הדוגמא של...
אחר עסקים
טכניקות ליחסי הציבור- מרבית הפעילות של החברה מושתת על פרסום מאמרים וידיעות חדשותיות באמצעי התקשורת ההמונים, החברה אשר מכירה את כללי...
עוד בנושא
מאמרים קשורים
רוחניות + ומיסטיקה
  סימן י״ב שח בין כלי לכלי כטבילת כלים אם יברך שבית בס״ד, כסלו תשע״ז. אורך ימים ושנות חיים למע״כ יד׳׳נ הרה״ג המפורסם לשו״ת מזכה הרבים...
צרכנות כללי
  בתקופתינו לא מעט אנשים,נהיים הרבה מודעים לחשיבות והיתרונות הלא מעטים שנותנת לנו ההתעמלות בחיי היום יום וכמה ההשפעה שלה מעולה...
מדעים מדוייקים
מהו אלוקים וכיצד אנו יודעים שהוא קיים? מאת דניאל בלס מה פירוש המילה "אלוקים"? אלוקים, פירושו הוא "בעל הכוחות כולם", "בעל העוצמה והשולט...
אחר רפואה ובריאות
הקשר בין ונטה לקורונה אוורור נכון ע"י ונטה יכול למנוע התפשטות נגיפי הקורונה. כידוע נגיף הקורונה עובר מאדם לאדם בהדבקה טיפתית כמו...
זוגיות
לילות ודייטים משפרים את הנישואים, על פי השכל הישר ומחקר מקיף, כמותי, שנערך על ידי פרויקט הנישואין הלאומי. המחקר הראה שיפורים אצל זוגות...
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
קידום אתרים
יש הרבה שאלות לגבי קידום אורגני לאתר שנבנה על וויקס. בין השאלות הנפוצות: האם אתרי וויקס ניתנים לקידום בגוגל? האם וויקס פחות מתאים לקידום...
בריאות ורפואה כללי
הגעתם לגיל הזהב, ועכשיו יש לכם זמן להנות מזמן פנוי לעצמכם, מגידול הנכדים בכיף ובאהבה, ומטיולים עם החברים הגמלאים שלכם. גיל הזהב אמנם יכול...
חוקים וחוזים
תמיד הצלחתם לקבל החלטות ביחד, אבל לאחרונה משהו מתחיל להשתבש? שמים לב שאתם והשותפים העסקיים שלכם כבר לא מתנהלים באותה צורה טובה כמו...
בריאות ורפואה כללי
טיפול דיאדי איך בונים ביטחון עצמי לילדים? אילו סוגי טיפולים מתאימים להורים – ואילו מתאימים לילדים? ואיך יודעים לאיזה מטפל כדאי לפנות?...
הקמת חברה עסק חדש
מיתוג - מסרים וקבוצות צבעים - ראו איזה קבוצה מקבוצות הצבעים הכי תתאים למותג שלכם: כולנו כבר מכירים ויודעים בדיוק מה משדר לנו האדום, ומה...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים