הוצאה לפועל - צו עיכוב יציאה מהארץ לגביית החוב PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
חוקים חוזים ומשפטים עורכי דין - אחר משפטים
השיעור נכתב על ידי : עו"ד אברהם זאדה הרפז   
ראשון, 14 יוני 2020 11:45

מהו צו עיכוב יציאה מהארץ בהליכי שניתן בהוצאה לפועל – רשות האכיפה והגביההמאמר
נכתב ע"י עורך דין לענייני משפחה בירושלים וכן עורך דין לענייני הוצאה לפועל.

התכוונתם לצאת לחו"ל אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל אולם התגלה לכם כי קיים נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ? או ליחילופין, קבלתם הודעה כי הוצא נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ?
מאמר זה ינסה לעמוד על עניין צו עיכוב הוצאה לפועל הניתן בהוצאה לפועל - לשכת האכיפה והגביה.
רשם ההוצאה לפועל רשאי להוציא נגד אדם צו עיכוב יציאה מהארץ כאשר הוא סבור, על בסיס יסוד סביר, כי החייב עומד לצאת מהארץ מבלי לשלם את חובו. במסגרת זו רשאי גם ההוצאה לפועל להורות לחייב להפקיד את דרכונו.

צו זה יכול להינתן בכל שלב של ניהול תיק בהוצאה לפועל כנגד חייב. כל זאת בעיקר כאשר קיים  חשש שהחייב ייצא מהארץ בלי שייפרע  את חובו.

אם נפתח כנגדכם תיק בהוצאה לפועל (לשכת האכיפה והגביה) יש באפשרותכם לבצע מספר הליכים טרם מתן הצו ואף לאחר מתן הצו.

ישנם אף מקרים בהם, החייב בהוצאה לפועל אינו יודע שנפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל, והדבר נודע לו רק כאשר החייב מקבל את הצו - נודע לחייב על קיום התיק. במקרה זה, החייב רשאי לנקוט הליכים לביטול הצו או לנקוט הליכים המאפשרים את ביטול הצו לתקופה קצובה על מנת לאפשר לו לצאת מישראל ולשוב ארצה בחזרה.

כמו כן זוכה בהוצאה לפועל רשאי לבקש הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בכל שלב מפתיחת תיק ההוצאה לפועל. במקרה זה  יכול הרשם להיעתר לבקשת החייב אם יראה שהחייב עומד לעזוב לחו"ל מבלי לפרוע את חובו או להבטיח את פרעונו.

צו עיכוב יציאה מהארץ הנו סעד דרסטי הפוגע בחופש התנועה של האדם ובחירותו. מאחר שכך, הצו פוגע באחת מזכויות החוקתיות הבסיסיות מוקנות לכל אדם בדמוקרטיה.

בהתאם לכך, חוק ההוצאה לפועל וכן פסיקת בתי המשפט מגבילים הוצאתו של הצו בהגבלות שונות הן בזמן בו יהיה תקף והן בשיקולים ובבחינות הנערכות להטלתו והן בשיקולים לבחירת אמצעים חלופיים כולל אפשרות להפקיד ערבויות המאפשרות את יציאתו של פלוני  מהארץ והבטחת חזרתו לישראל.

דוגמא לכך ניתן למצוא במקרים בהם עומד החייב בצו התשלומים.

ייצויין כי צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להינתן כנגד חייב, בהוצאה לפועל – ע"פ בקשת זוכה או באופן אוטומטי לאחר שהחייב מגיש בקשה לאיחוד תיקים. במקרים מסויימים הצו יינתן כנגד חייב גם ללא בקשת הזוכה  - אלא על פי הנסיבות בהם החייב הוכרז כפושט רגל, הוכרז  כחייב מוגבל באמצעים או במסגרת ההוצאה לפועל לאיחוד תיקיו של החייב.

איך מנסים לבטל את הצו שהוצא לעיכוב יציאה מהארץ?

אם ניתן כנגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת בקשה לאיחוד תיקים שהגשתם או לאור הכרזתם כחייב מוגבל באמצעים  - ניתן להגיש בקשה לביטול הצו – והדבר נתון לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל. חייב רשאי לבקש את ביטול צו זה באופן מלא או באופן זמני וזאת אם החייב מעוניין לצאת מישראל מסיבה מוצדקת. כאשר מוגשת הבקשה לביטול הצו או לביטולו באופן זמני, רשאי רשם ההוצאה לפועל להיעתר לבקשה, לדחות אותה, או להתנות את היציאה מישראל בהפקדת ערובה מאת החייב - מתאימה להנחת דעתו.

מה קורה במצבים בהם החייב מסרב להפקיד את הדרכון או את תעודת הנסיעה שברשותו:

במקרה שחייב מסרב להפקיד את דרכונו או את תעודת המסע – ניתן לפעול כנגדו בהוצאה לפועל, בבקשות לסנקציות להשמתו במעצר על מנת לאלץ אותו להפקיד את הדרכון שברשותו. כדי לאזן בין זכותו של הנושה לגביית החוב לבין חופש התנועה של החייב – רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע כי החייב יהיה רשאי לצאת מהארץ בכפוף להפקדת ערובה מטעמו לשם הבטחת חזרתו ארצה. הערובה יכול שתיקבע  על ידי רשם ההוצאה לפועל, בהתאם לשיקול דעתו ובסכום ה"מניח את דעתו" – הכל בהתחשב בנסיבות כגון גובה החוב, עמידה בצו תשלומים, התנהלות החייב בתיק ההוצאה לפועל, החתמת ערבים, הסיבה לרצונו של החייב לצאת מישראל, ועוד.

האם ניתן להאריך צו עיכוב יציאה מהארץ:

רשם ההוצאה לפועל רשאי להאריך צו עיכוב יציאה מן הארץ על-ידי מתן צו חדש.


איך תוכלו לברר אם הוצא כנגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ:

ניתן לברר עניין זה באמצעות פניה לרשות האוכלוסין וההגירה בטלפון, 3450*

 

מה קורה במקרה בו החייב עומד בצו התשלומים בומשלם את חובו בהוצאה לפועל?

אם החייב מקיים את הצו ומשלמו במועד, בדרך כלל, לא יינתן צו עיכוב יציאה מהארץ, אלא אם כן הרשם שוכנע כי יציאת החייב מהארץ עלולה לסכל את תשלום החוב או את ביצוע פסק הדין שניתן.

בהתאם לכך, אף רשאי הרשם לבטל את הצו, מיוזמתו או על פי בקשת החייב, אם מצא כי יציאת החייב נועדה למטרה מוצדקת.

מהו תוקפו של הצו:

תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ הוא למשך שנה, אלא אם הצו ניתן כנגד חייב בשל פתיחת תיק בשל חוב מזונות – צו שניתן בעניין חוב מזונות – אינו מוגבל בזמן.

 

באלו מקרים יבוטל הצו האוסר את יציאת החייב מהארץ בהוצאה לפועל?

ההגבלה בצו זה, תבוטל בכל אחד ממקרים הבאים:

 • החייב פרע את חובו בתיק ההוצל"פ או ביצע את פסק הדין.
 • הרשם רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לפי בקשת החייב, או להתנות את ביטול ההגבלה במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שביטול הגבלה מוצדק בנסיבות העניין בתיק הנדון.
 • 3          הרשם מוסמך להורות על ביטול הגבלה אם הרשם נוכח לדעת כי החייב מקיים את הוראות צו התשלומים או את הוראות ההסכם שנחתם בין החייב לבין הזוכה לעניין פירעון החוב של החייב  שאישר רשם ההוצאה לפועל.

  במקרה שהצו בוטל האם מוסמך הרשם להטיל את הצו מחדש?

  רשם ההוצאה לפועל מוסמך להטיל את הצו מחדש, אם מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם זה נוכח לדעת כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או הפסיק לקיים את ההסכם שנחתם עם הזוכה. במקרה כזה צו עיכוב יציאה מהארץ - יכנס לתוקף מייד, וללא צורך במשלוח התראה.

  חשוב לזכור: הרשם רשאי, אך אינו חייב להטיל את ההגבלות לצו זה, והדבר נתון לשיקול דעתו.

  אם לא מדובר בבקשה שהוגשה על ידי החייב לאיחוד תיקי החייב - הרשם, יטיל את ההגבלה ליציאת החייב מהארץ, רק אם שוכנע שהדבר מוצדק באותן נסיבות, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים הננקטים כנגד החייב - על ידי הזוכה לשם גביית החוב.

  מה קורה כאשר נמנע מהחייב להתייחס לבקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ:

  במקרה זה – החייב רשאי להגיש בקשה לביטול הצו בתוך 7 ימים מהיום שנודע לו על צו עיכוב היציאה מהארץ.

  בנוסף להגבלה על צו איסור היציאה מהארץ, רשאי הרשם להטיל על החייב הגבלות אחרות במקום או בנוסף להגבלה על יציאת החייב מהארץ, כמו למשל: הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד, הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי,  הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רישיון נהיגה.לפיכך ומאחר ומדובר בסעיפי חוק שונים ובפסיקות בתי משפט יש צורך בייעוץ פרטני עם עורך דין בירושלים לשם ביצוע שיקול דעת כיצד לפעול.

  מה קורה בעת שהחייב מגיש בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל?

  במקרה זה, יינתן הצו באופן אוטומטי על ידי רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בהגשת בקשה על ידי הזוכה.

  עם זאת החייב רשאי להגיש בקשה שהצו לא יוצא כנגדו.

  בנוסף, רשאי הרשם לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ מטעמים מיוחדים שיירשמו, אם החייב הגיש בקשה לשם כך. בנוסף, אם בוטל צו, רשאי הזוכה לבקש להטיל את הצו מחדש.  עוד מכותב זה
  עוד מאמרים מכותב זה
  אחר משפטים
  כן, בית המשפט קבע כי לידועה בציבור חלק בדירה הרשומה על אף שם בת הזוג הקודמת. יוצר: עו”ד אברהם זאדה הרפז - עורך דין גירושין בירושלים העוסק...
  חוקים וחוזים
  חשיבות הסתייעות בעורך דין בייצוג בוועדת ערר מחוזית: ניהול הליכים משפטיים בכלל, ו- ייצוג בוועדת ערר מחוזית בפרט, דורשים בקיאות במספר...
  חוקים וחוזים
  מדוע פסל בית המשפט לענייני משפחה בירושלים צוואה בעדים שנחתמה ברכב? מהם המבחנים הצורניים שקבע בית המשפט לפסילת צוואה – התנגדות לצוואה....
  חוקים וחוזים
  צווים לתמודדות עם סיטואציה של אלימות במשפחה: אם נקלעתם לסכסוך בין אנשים שונים אם בתוך המשפחה או מחוצה לה, כתבה זו תעשה לכם סדר בעניין....
  אחר משפטים
  מתגרשים רבים מחפשים מחשבון מזונות שיבצע עבורם חישוב מזונות ילדים אשר ישולמו בגירושין. לדעתי לא ניתן לייצר מחשבון מזונות  לאור העובדה...
  עוד בנושא
  מאמרים קשורים
  אחר משפטים
  צו עיכוב יציאה מהארץ בענייני משפחה, מתי ניתן ואיך ניתן לבטל את הצו. הצו הוא סעד זמני הניתן במסגרת מגוון הליכים משפטים כגון, הוצל"פ, סכסוכי...
  עורכי--דין
  בעולמנו המודרני זה כבר לא כל כך נדיר להיקלע לחובות, גם לאדם הפשוט. לעיתים מציאות החיים מביאה לכך שההוצאות שלנו גדולות מההכנסות וכשמצב זה...
  אחר משפטים
  צו ירושה   בעת פטירתו של אדם, הרכוש שצבר במהלך חייו, עובר ליורשיו. טרם ניתן יהיה לחלק את העזבון בין היורשים יש לקבל צו קיום צוואה או צו...
  משחקים
  Escape Room- יציאה נהדרת לעולם המשחק שנים רבות יכולנו רק לתאר את עצמנו בתור דמות ראשית במשחקי רשת אהובים אשר יצאו בעקבות סרטים מוצלחים, אך...
  רכב ותעופה
  מי שביקר בקיבוצים או מושבים בוודאי הבחין ברכב קטן המנייד את וותיקי התושבים ממקום למקום. היום ניתן לראות את הרכב גם ברחבי כל עיר. הרכב...
  מאמרים אחרונים
  מאמרים אחרונים
  תחביבים כללי
  צבע לסירה מדריך צביעה לכלי שיט דנבר צבעים מדריך צביעה לכלי שיט מדריך זה נועד לצביעת אוניות, ספינות, ספינות דיג, סירות, דוברות, יאכטות,...
  עיצוב הבית
  צבעים ברמה שהקיר לא הכיר צבעים ברמה שהקיר לא הכיר אם אתה צבעי קירות מקצועי, חשוב לך לתת עבודה איכותית במהירות וביעילות תוך כמה שפחות...
  ריצוף
  מפרט ביצוע ציפוי גמיש נגד החלקה לרצפת בטון מצופה PVC המפרט בן 3 עמודים. עודכן ביום 24 ליוני  2020...
  אדריכלות
  בידוד תרמי טרמוסיל 200 חיסכון באנרגיה בבנייה ירוקה חיסכון באנרגיה במבנה החוליה החסרה בבנייה ירוקה – צבע מבודד תרמי – טרמוסיל 200. בידוד...
  אחר נדל\"ן ושיפוצים
  סילר לאבן בטון שיש עץ לרצפות קירות שבילים דלפקים חברת דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ מייצרת ומשווקת בליווי ייעוץ טכני והדרכה, מגוון רחב...
   

  risom

  התחברות לאתר

  
  התחבר באמצעות:

  STU2

  מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים