הסכם סודיות PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
עסקים - עסקים כללי
השיעור נכתב על ידי : מנהל האתר   
שלישי, 18 נובמבר 2008 16:32

יש לכם רעיון למיזם חדשני ופורץ דרך, השאלה כיצד לדאוג שלאורך הדרך הארוכה העומדת בפניכם, אף אחד לא "יגנוב" מכם את הרעיון ויקדים אתכם ביישומו המעשי בוודאי עלתה במחשבותיכם יותר מפעם אחת. הניוזלטר של GONOGO עוסק החודש בנקודות העיקריות שחשוב להכיר לפני שחותמים על הסכם סודיות.

כאשר שני צדדים מעוניינים להקים עסק משותף או לפעול ביחד בתחום מסוים, מבקשים הם לקבל מידע סודי זה מזה, שיתופי פעולה רבים מצריכים שיתוף צד אחד במידע סודי של הצד השני, או החלפה הדדית של מידע סודי על מנת לשקול  את כדאיות העסקה המשותפת. מידע זה עשוי להיות טכנולוגי, או מסחרי, שהינו מהותי ביותר לצד מוסר המידע. בצד שהינו בעל המידע הסודי עולה תמיד החשש להעביר את המידע הסודי לצד האחר, לפני עשיית העסקה המשותפת, שלא ישתמש במידע לתועלתו ו/או יחשוף את המידע לציבור הרחב, מבלי שתעשה עסקה משותפת עם מוסר המידע וכך ימצא עצמו האחרון ניזוק.

 על מנת להוריד את רמת החשש, הסכמי שמירת סודיות הינם הדרך הפשוטה ביותר כיום, להעניק הגנה לסודותיו המסחריים של כל יזם. בידי מוסר המידע הסודי קיימת האפשרות להחתים את מקבל המידע הסודי על מסמך משפטי הקרוי "הסכם סודיות" או באנגלית "Non Disclosure Agreement"   ("NDA")

"הסכם סודיות" או NDA הוא מסמך משפטי הנועד לאפשר לבעל הרעיון לחשוף אותו בפני שותפים פוטנציאליים, משקיעים, יועצים עסקיים, עובדים וכו' מבלי לחשוש כי לאחר חשיפתו ינסו מקבלי המידע ליישמו על דעת עצמם. הסכמי שמירת סודיות, הינם הסכמים בהם הצדדים מתחייבים האחד כלפי השני (במקרה של הסכם הדדי), לשמור בסודיות כל מידע אשר יוגדר כסודי או רגיש, ויועבר בין הצדדים במסגרת ההתקשרות. במקרה של הסכם סודיות חד צדדי, מתחייב הצד אשר נחשף למידע, לשמור עליו בסודיות, בהתאם לתנאי ההסכם. הסכמי שמירת סודיות יכולים להיות חלק מהתקשרות בין מיזמים עסקיים, כשלב מקדים לבחינת אפשרויות לשיתוף פעולה בין גורמים שונים, בין יזם למשקיעים או שותפים פוטנציאליים ואף בין מעביד לעובדיו.

ניתן להשתמש בהסכם לשמירת סודיות, בכדי להגן על כל סוד עסקי או מידע אחר, אשר מוגדר על ידי בעליו כמידע רגיש. על פי חוק עוולות מסחריות התשנ"ט-1999, סוד מסחרי מוגדר כ"מידע עסקי מכל סוג שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי בנקל על ידי אחרים. כמו כן, סודיותו מקנה יתרון לבעליו על פני המתחרים ונדרשת השקעת מאמצים סבירים כדי לשמרו כסוד. כדי שסוד יזכה להגנה, נדרש כי יהיה בו פוטנציאל להעניק תועלת תחרותית משמעותית לבעליו וכי לא יהיה בנחלת הרבים". חשוב לציין כי ההסכם הוא הסכם משפטי מחייב ועל כן צד אשר נפגע מהפרת ההסכם, זכאי לפיצוי מן הצד השני בהתאם לקבוע בהסכם ובהתאם לפיצוי הקבוע בחוק במקרים כאלו.

רוב החברות נוהגות לעשות שימוש בנוסח קבוע של הסכם סודיות אשר נמצא ברשותן. לפניכם התנאים הבסיסיים שחשוב שיופיעו בהסכם הסודיות עליו אתם חותמים ו/או מחתימים:

 • פרוט מטרת הגילוי של המידע הסודי- האם לצורך אפשרות לשיתוף פעולה מסחרי, לצורך קבלת מידע וכדומה.
 • הגדרה מהו המידע הסודי- רצוי להגדיר בצורה ברורה ורחבה ככל האפשר את המידע הסודי, עליו רוצים להגן. מקובל לכלול במסגרת ההגדרה את הנושאים הבאים: סודות מסחריים ועסקיים, פטנטים שטרם נרשמו, קניין רוחני אחר, מידע בקשר לתהליכי יצור, תכניות עסקיות, שמות לקוחות, מחירי קניה ומכירה, קונים פוטנציאלים, שיטות מכירה, שיטות עבודה, חוזים מסחריים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם ספקים ולקוחות, מידע בקשר לעובדי החברה, מידע עסקי או מסחרי או שווקי אחר וכל מידע רלוונטי לעסק המשותף שהועבר מבעל המידע הסודי לצד האחר. לא קיימת הגדרה אבסולוטית של המידע הסודי היות ולכל התקשרות מאפיינים משלה ולכל מיזם עסקי, רעיון או פעילות מאפיינים אשר ייחודיים לו, ועליהם יש רצון להגן בהסכם ולכן על כל יזם לכלול במסגרת ההגדרה את הנושאים הרלבנטיים אליו.
 • פרוט ההתחייבויות החלות על מקבל המידע - לא להפר את חובת הסודיות, לשמור בקפידה על המידע הסודי, לא לעשות כל שימוש במידע שנמסר לידיו אלא לשם המטרות עבורן נמסר המידע, לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע את הגעת המידע לאחר, לא להעביר מידע לצד שלישי במודע על מנת לרוקן את ההסכם מתוכן.
 • סייגים- מקרים בהם המידע שנחשף לא יחשב לסודי, אפילו אם הוגדר כסודי ע"י מגלה המידע. כמעט בכל הסכמי הסודיות יימצאו סעיפים הקובעים כי המידע הבא לא ייחשב לסודי: מידע אשר היה קיים בידי מקבל המידע לפני ההתקשרות עם מגלה המידע, מידע אשר היה או שהינו נחלת הכלל, ולא עקב הפרה של הסכם הסודיות על ידי מקבל המידע, מידע אשר הגיע לידי מקבל המידע מצד שלישי, אשר לא הפר חובת סודיות כלפי מגלה המידע, מידע אשר פותח באופן עצמאי על ידי מקבל המידע.
 • פרוט הסעדים-  בסעיף זה רצוי לקבוע עונשים ברורים למקרה של הפרת ההסכם על ידי הצד מקבל המידע. מוצע לכלול סעיף אשר קובע כי הצדדים מכירים בכך שפיצוי כספי בשל הפרה של הסכם הסודיות אינו מספק, ולכן, מגלה המידע יהיה רשאי לבקש ולקבל צו מניעה כנגד מקבל המידע, בכל מקרה של הפרת ההסכם.
 • תקופת ההסכם – הסכמי שמירת סודיות יכולים להיות לכל תקופת זמן, אשר תקבע על ידי הצדדים. כאשר לא נעשתה עסקה משותפת בין הצדדים, ההסכם הוא בדרך כלל ללא הגבלת זמן.

נקודות נוספות שחשוב לשים אליהן לב בטרם חותמים על הסכם סודיות:

 • טעות נפוצה שיזמים מרבים לעשותה היא שאין ערך להסכמי סודיות משום שהם תלויים ברצונו הטוב של החותם עליהם לכבדם. סברה זו אינה נכונה. הסכם הסודיות הוא כלי חשוב ביותר במו"מ משתי סיבות. הסיבה הראשונה, והנפוצה, היא שהסכם כזה מהווה הרתעה בפני החותם עליו להפר את הפטנט. אך הסיבה העיקרית הינה שבמו"מ נהוג להחתים על הסכם סודיות טרם הגשת הבקשה לפטנט, החושפת את ההמצאה ממילא. במצב כזה, גילוי ההמצאה בלא הסכם סודיות ייחשב לפרסומה, ופרסום שכזה מונע את קבלת הפטנט. מאידך, הסכם סודיות, אפילו אם אין מכבדים אותו, מונע את החשבת המו"מ כפרסום הרעיון, ומאפשר לקבל פטנט, על אף גילוי הרעיון. (לפרטים נוספים ניתן לצפות בניוזלטר בנושא פטנטים)
 • בצד המעשי של הדברים, הקושי המשמעותי ביותר מתגלה כאשר יש רצון ליצור קשר עם גוף שלו פיתוחים בתחום הפעילות של מגלה המידע. במקרה כזה, ייחתם הסכם סודיות הדדי, וכאן דרושה מידת הזהירות הרבה ביותר, שכן קיים סיכון רב, שתהיה חפיפה בין הידע אשר ידוע לבין המידע אשר יתקבל, והשאלה, בידי מי היה מצוי מידע זה לראשונה תתעורר.
 • חשוב ביותר לציין בהסכם הסודיות, כי נטל ההוכחה יהיה על מקבל המידע, להוכיח באמצעות חומר מתועד, אשר יציג, כי המידע היה בידיו לפני קבלתו ממגלה המידע, או כי הוא פותח על ידו, באופן עצמאי, שלא על בסיס המידע אשר נמסר לו.
 • חשוב כי יצוין בהסכם, שעצם גילוי המידע אינו מטיל חובה על הצדדים להתקשר בהסכם כלשהו, ואינו מחייב את מוסר המידע להעביר את זכויות הבעלות או השימוש במידע למקבל המידע.
 • חשוב לשים לב לא לחתום על הסכמים בהם במקום להסכים על שמירת סודיות, הצד מוסר המידע מוותר על תביעות כנגד הצד המקבל אשר נוגעות לגילוי סודות מסחריים או הסכמים אשר קובעים שרק מידע אשר נמסר בכתב והובהר שהוא סודי יזכה להגנה.
 • בהסכמי סודיות בינלאומיים לא תמיד קובעים את הדין לפיו ייפתרו מחלוקות בין הצדדים. במצב כזה הגורם הפוסק צריך לבחור איזה דין צריך לחול. הכללים לבחירת הדין החל הם מורכבים ומשתנים משיטת משפט אחת לשנייה. לכן אם מדובר בהסכם בינלאומי- רצוי לקבוע בהסכם גם סמכות שיפוטית מקומית מוסכמת והדין שיכול על ההסכם.

לסיכום, בבואנו לקדם רעיון ייחודי/ מיזם עסקי עלינו להתקדם תוך מזעור סיכונים. לפני שמחליטים GO חשוב מאוד לחתום על הסכם סודיות מפורט, לשים לב לתנאים עליהם חותמים, לזכור שההסכם הוא הסכם משפטי מחייב ובעל תוקף וכפועל יוצא לא לחשוש לפרוט בפני המשקיע את עיקרי המיזם שהרי לבסוף יזם שיתכסה במעטפת סודיות מוגזמת לא יצליח להלהיב את המשקיע, לא יצליח לקדם את רעיונו ולגייס הון.

 לקבלת פורמט של הסכם סודיות לחץ כאן

  הבהרה: הכותבים אינם בעלי הסמכה משפטיתעוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
מדעי החיים
חוש השמיעה ממלא תפקידים חשובים רבים בחיי היומיום, כולל תפקיד מרכזי בתקשורת המילולית האנושית. גלי הקול מותמרים לאות עצבי באמצעות תאי שערה...
מדעי החיים
מערכת העצבים המרכזית כוללת את מוח הגולגולת ואת מוח השדרה (אשר ידוע גם כחוט השדרה). הם מוגנים על-ידי שכבת עצם: המוח מכוסה בעצמות הגולגולת,...
מדעי החיים
המקור של המחלה הוא מייד מתבטא של פעילות ישירה של המוח שהיא לא על רקע מטבולי, יש אחוז מהאוכלוסייה שיש להם את ההתפרצויות הללו. יש לנו ירי...
מדעי החיים
חוש הריח הוא חוש כימי. הוא עוזר לנו, בין השאר, לזהות מזונות ולהימנע ממאכלים מקולקלים שאינם ראויים לאכילה. במיני יצורים רבים הוא מסייע...
מדעי החיים
ראשית המחקר על ה - LTM הוא ב - 1885. היה זה אבינגהוז היקר (האיש בעל ההברות חסרות המשמעות) שהמציא שיטות שאפשרו לחקור את הזכרון. אבינגהוז בנה...
עוד בנושא
מאמרים קשורים
חוקים וחוזים
החלטתם שאתם רוצים להקים עסק בזכיינות. להפסיק לדווח לבוסים ולהתחיל לנהל את עצמכם. ללא ספק זוהי החלטה מבורכת. עכשיו נשאר לכם להחליט באיזה...
כללי1
מערכות היחסים בין זכיינים לבין רשתות מזכות מתאפיינות במורכבות. מצד אחד ישנה חפיפה משמעותית בין האינטרסים העסקיים של שני הצדדים, אך מצד...
חוקים וחוזים
בשנים האחרונות עם עליית הסטטיסטיקה המצערת של שיעור גירושים בישראל, כמו גם העובדה כי יותר ויותר אנשים מתחתנים בגיל מאוחר יותר, לאחר שצברו...
חוקים וחוזים
מבוא הסכם ממון עליו חותמים בני זוג העומדים להינשא (טרום נישואין), ניתן לאשר ע"י בית משפט לענייני משפחה, בית דין דתי, או רשם הנישואין, מכוח...
חוקים וחוזים
כללי כאשר בני זוג מעוניינים להתגרש זמ"ז, עליהם להציג בפני בית משפט לענייני משפחה, או בית דין דתי, הסכם מסודר בו נקבע ויוסדר כיצד בני הזוג...
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
דלתות מנעולים ושערים
  כיצד לתקן דלתות כניסה לבית או לבניין משותף תיקון דלתות פלדה מחפש מנעולן לדלתות שירותי תיקון דלתות פלדה ודלתות קדמיות לבית ולמבנה...
מנעולים
  מנעולים מנעולים באילת, פורץ רכבים מורשה , תיקון דלתות, תיקון והחלפת מנעולים. מנעולן בתים * כספות * כלי רכב * עסקים תיקון דלתות תיקון כל...
מנעולים
מנעולן הגון מנוסה ובעל ידע ,מקצועיות זה הכרחי שאנו זקוקים לשירות ממנעולן, בין השירותים שאנו מבקשים זה פריצת מנעולים בצורה תקינה והתקנת...
אחר
נכון לעכשיו, לרוב המוחלט של הישראלים יש סמארטפון שמתהדר במסך זכוכית יקר אך שביר מאוד. לעתים קרובות מדי, המסכים החלקיקים האלה מפתחים סדק...
חקירה וחוקרים
חקירות מהימנות עובדים הבסיס של עבודה משותפת, ניהול ומקצועיות זהו האמון. עובדים מסורים ונאמנים הופכים את הארגון ליעיל ועוצמתי יותר....
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

סטודיו לצילום אופנה

אלון פורת- צילום אופנה בוקים וקטלוגים
http://alonporat.co.il

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים