חשיבות הסתייעות בעורך דין בייצוג בוועדת ערר מחוזית: PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
חוקים חוזים ומשפטים עורכי דין - חוקים וחוזים
השיעור נכתב על ידי : עו"ד אברהם זאדה הרפז   
רביעי, 15 אפריל 2020 09:57

חשיבות הסתייעות בעורך דין בייצוג בוועדת ערר מחוזית:

ניהול הליכים משפטיים בכלל, ו- ייצוג בוועדת ערר מחוזית בפרט, דורשים בקיאות במספר מישורים:

א. בקיאות בפרוצדורה של הגשת הערר בוועדת ערר מחוזית, על החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה, מסמכים שיש לצרף לערר, סדרי דין בערר ועוד.

ב. ייצוג בוועדת ערר מחוזית, דורש בקיאות בדיני תכנון ובניה, למידה ובקיאות בתב"ע החלה באיזור.

ג. בקיאות בהנחיות, בתקנות  ובהנחיות מרחביות של אותה רשות מנהלית או אותה עירייה או מועצה מקומית שהתקינה ועדת המשנה לתכנון ובנייה או מועצה מקומית.

ד. בקיאות בתקדימים שבהם הוחלט, אפשרויות הקלות בתב"ע החלה באותו איזור וכו'ו. ייצוג בוועדת ערר מחוזית מצריך יכולת התמודדות של עורך הדין עם התנגדויות במקרה שהוגשו ל- ועדת המשנה לתכנון ובנייהעל ידי השכנים לפרוייקט.

ה. יכולתו של עורך הדין בהתנסחות והצגת הבעיה המשפטית שנוצרה - בוועדת הערר עצמה וכן בערר על החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה.

ו. לעיתים אף במסגרת ה-ייצוג בוועדת ערר מחוזית - יכול עורה"ד למצוא פיתרון המהווה פשרה או חלופה לביצוע הבקשה שהוגשה להיתר בניה - לשם סיום מיטבי של מחלוקת הערר.

לפיכך, אם אתם חושבים לייצג את עצמכם ללא עורך דין בוועדת ערר מחוזית בערר על החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה, יכול כי תמצאו עצמכם "נופלים בין הכיסאות" בין כלל הידע הדרוש לניהול הליך הערר – ידע אשר צבר עורה"ד ויכול להביא להבדל בין קבלת הערר בפני ועדת ערר מחוזית או דחייתו.

לדוגמה, במהלך ייצוג בוועדת ערר מחוזית, עלה כי ועדת המשנה לתכנון ובנייה של עיריית תל אביב החליטה שעל אף קיום תב"ע החלה באיזור, יש לבצע את התב"ע בהתאם להנחיות מרחביות שנקבעו על ידי עיריית תל אביב ואשר העניק לה החוק את האפשרות לקבוע. אבל, לעיתים , חורגת עיריית תל אביב מהסמכות שניתנה לה וקבעה הנחיות שאינה יכולה לקבוע באותן הנחיות מרחביות.  לפיכך הוגשו מספר עררים בנוגע להנחיות מרחקביות אלו – וחלק מהעררים התקבלו ולכן אותן הנחיות מרחביות אינן תקפות עוד. אשר על כן, ועדת המשנה לתכנון ובנייה אינה יכולה לכפות על מגיש הבקשה לעמוד בהנחיות מרחביות אלו אשר הערר עליהן התקבל בסופו של יום.

לפיכך, טרם ההחלטה אם להיות מיוצג - בוועדת ערר מחוזית - יש צורך לבדוק את תיק המידע, את התב"ע החלה באיזור, את ההנחיות המרחביות שהותקנו על ידי העירייה ואם ניתן עדיין לערער עליהן, אלו הקלות ניתן לקבל במסגרת בקשת ההקלות, אלו תקדימים הוענקו לשכנים אחרים באיזור, החלטות של ועדת המשנה לתכנון ובנייה במקרים דומים, החלטות של וועדת ערר מחוזית במקרים אחרים. בנוסף, בנוגע להנחיות חניה שהותקנו על ידי העירייה - יש לבדוק האם הן תואמות את הנחיות משרד התחבורה, ואת והנחיות משרד התחבורה בנוגע למכפיל חניה ועוד.

לעיתים , מחליטה ועדת המשנה לתכנון ובנייה לדון במסגרת דיוניה, בבקשה להיתר, עוד לפני שניתנה למבקש היתר הבניה, הזדמנות לבצע תיקונים ושיפורים ולהכין את ההבקשה באופן ראוי על מנת שתאושר ב- ועדת המשנה לתכנון ובנייה – והוועדה מקבלת החלטה לדחות את הבקשה להיתר בניה, או לתוספת בניה – וזאת ללא שדנה בבקשה וללא נימוק – אלא לעיתים ועדת המשנה לתכנון ובנייה מקבלת את המלצת מהנדס הוועדה – כהמלצה סופית שעליה אין לדון.

במקרים בהם לא בוצעה זכות הטיעון וחובת השימוע - ניתן אף לשקול לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים ב- עתירה מנהלית באמצעות עורך דין עתירה מנהלית - לשם קבלת זכות הטיעון  וחובת השימוע.

במסגרת הכללים של הרשות המנהלית, נקבע כי זכות הטיעון וחובת השימוע – הנה כלל יסודי במשפט המנהלי באופן שחריגה מכלל זה יכולה להביא לבטלות ההחלטה המנהלית שהתקבלה. אם אתם מעוניינים להרחיב ולקרוא בנושא זכות הטיעון וחובת השימוע של רשות מנהלית ניתן לקרוא את המאמר באתר עורך הדין שנקרא זכות הטיעון וחובת השימוע במשפט המנהלי.

מדהים לראות כי לעיתים וועדת המשנה לתכנון ובניה, מקבלת החלטות בחוסר סמכות, אם תוך הפליה פסולה, אם ללא הנמקה, אם ללא שקילת חלופות פחות פוגעניות, אם תוך הפעלת הנחיות מרחביות שבוטלו או שאינן חוקתיות, אם לאור חריגה ממתחם הסבירות, אם בקבלת התנגדות שהגישו שכנים ללא מתן הזדמנות להשיב לאותה התנגדות שהוגשה , אם באפליה פסולה - בניגוד להחלטות אחרות  שהתקבלו בנוגע לשכן צמוד באותו תב"ע – ועוד.

עיריות רבות ומועצות מקומיות רבות, לעיתים אף מנצלות את פערי הידע בינם לבין האזרח ומפעילות את כוחם כנגדו בדורסנות שלא כדין אם מאחר וחברי הוועדה אינם בקיאים בכל החוקים והתקנות, אם ברשלנות, ואם משרירותיות וחוסר זמן נאות המוקצב לדון בבקשות השונות ואם מסיבות אחרות.

יצויין, כי לא כל חברי ועדת המשנה לתכנון ובניה הנם בעלי השכלה או ידע או ניסיון בתכנון ובניה, וחלקם נמצאים בוועדה משיקולים פוליטיים ואחרים. לעיתים מי שמנווט את ההחלטות בוועדת המשנה לתכנון ובניה הנו ראש הועדה ו/או המהנדסים עצמם ו/או מנהלי המחלקות השונות במחלקת הנדסה – כאשר חברי הועדה מהווים מעין "חותמת גומי" להחלטות גורמים אלו ואינם דנים בבקשה, אינם מנמקים את ההחלטה, מקבלים החלטות בחוסר סמכות וכו'.

במהלך
ייצוג בוועדת ערר מחוזית תל אביב , בענייני תכנון ובניה ובנושא זכותו של מבקש היתר הבניה, נתקלתי לא פעם במקרים בהם וועדת המשנה לתכנון ובניה של עיריית תל אביב הפעילה את סמכותה שלא כדין, לדוגמא – התקינה תקנות מרחביות - וזאת בניגוד לכוונת החוק ועוד.

לכן, מאחר והידע הנדרש בייצוג בענייני תכנון ובניה נוגע בידע בייצוג בנושאים מנהליים בהם על רשות המנהלית לעמוד – ומאחר ושני נושאים אלו הנם נושאים מורכבים הדורשים ידע בחוק ובפסיקת בתי המשפט – רצוי ש - ייצוג בוועדת ערר מחוזית - ייעשה על ידי עורך דין לתכנון ובניה ו- עורך דין עתירה מנהלית. כל זאת בשל החומר הרב בו נדרש בקיאות, בשל פסיקות בית המשפט הרבות וההלכות בעניין תכנון ובניה, והן לאור ההלכות והפסיקות הרבות בנושא המשפט המנהלי.

לכן, לעיתים ייצוג בוועדת ערר מחוזית באמצעות עורך דין לתכנון ובניה ועתירות מנהליות יכול לגרום – להבדל בין קבלת הערר בפני ועדת ערר מחוזית או לדחיית הערר.

לכן אם סורבתם לקבל היתר בניה מאת ה- ועדה מקומית לתכנון ובניה , יש אפשרות לשקול פניה לעורך דין לתכנון ובניה לשם הגשת ערעור או עתירה מנהלית בהתאם לנסיבות העניין ולסיבת הסירוב למתן היתר הבניה.

תפקידי ועדת ערר מחוזית על פי חוק התכנון והבניה:

סמכויות ועדת הערר (תיקון מס' 43) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 103 הוראת שעה), תשע"ה-2015

12ב.  (א)  ואלה התפקידים והסמכויות של ועדת הערר:

(תיקון מס' 76) תשס"ו-2006

(1)   לדון ולהחליט בערר על החלטה של ועדה מקומית, של רשות רישוי מקומית או של ועדה משותפת למספר ועדות מקומיות שבמחוז אחד, בכל ענין שבו ניתנת בחוק זה זכות ערר על החלטותיהן, למעט בענינים שבתחום סמכותה של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה שמונתה לפי סעיף 12ו;

(2)   לדון ולהחליט בערר על החלטה של ועדה מקומית או של רשות רישוי כאמור בפסקה (1) שענינה חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד', או היתר לפי חוק זה, לרבות הקלה או היתר לשימוש חורג;

(3)   לדון ולהחליט בערר על החלטת ועדה מקומית בענין תכנית שבסמכותה לפי סעיף 62א ולהחליט אם לאשר תכנית כאמור, עם או בלי שינויים, או בתנאים שתקבע או לדחותה;

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

(3א) לדון ולהחליט בערר שעניינו הנחיות מרחביות לפי סעיף 145ד(ז);

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

(3ב) לדון ולהחליט בהשגה לפי סעיף 152(א2);

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

(3ג)  לדון ולהחליט בערר בשל אי-מתן היתר לפי סעיף 152(א3);

(4)   לדון ולהחליט בכל ערר אחר שחוק זה מסמיך אותה לדון ולהחליט בו;

(תיקון מס' 58)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 76) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

(5)   לדון ולהחליט בערר לפי סעיף 26(ג) לחוק משק הגז הטבעי.

לסיכום, אם נתקלתם במצב בו ועדה מקומית לתכנון ובניה לא אישרה את בקשתכם להיתר בניה או שנתקלתם באחד מהמקרים המנויים במסגרת סמכויותיה ועדת ערר מחוזית – יש לשקול פניה לעורך דין תכנון ובניה לשם קבלת חוות דעת בדבר ייצוג בוועדת ערר מחוזית

כותב המאמר הנו עורך דין תכנון ובניה העוסק ב- ייצוג בוועדת ערר מחוזית , וכן עורך דין עתירה מנהלית ירושלים

 

 


עוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
אחר משפטים
כן, בית המשפט קבע כי לידועה בציבור חלק בדירה הרשומה על אף שם בת הזוג הקודמת. יוצר: עו”ד אברהם זאדה הרפז - עורך דין גירושין בירושלים העוסק...
חוקים וחוזים
מדוע פסל בית המשפט לענייני משפחה בירושלים צוואה בעדים שנחתמה ברכב? מהם המבחנים הצורניים שקבע בית המשפט לפסילת צוואה – התנגדות לצוואה....
חוקים וחוזים
צווים לתמודדות עם סיטואציה של אלימות במשפחה: אם נקלעתם לסכסוך בין אנשים שונים אם בתוך המשפחה או מחוצה לה, כתבה זו תעשה לכם סדר בעניין....
אחר משפטים
מתגרשים רבים מחפשים מחשבון מזונות שיבצע עבורם חישוב מזונות ילדים אשר ישולמו בגירושין. לדעתי לא ניתן לייצר מחשבון מזונות  לאור העובדה...
דיני נזיקין
לעיתים נגרמים נזקים לאדם או לגוף מסויים, אולם, לא כל נזק  – יכול להוות עילה לתביעה בגין הנזק. כאשר נפגעים, אם בתאונה או עקב כל רשלנות אחרת ,...
עוד בנושא
מאמרים קשורים
לימודים כללי
לא פעם עולה השאלה האם לימודי משפטים שווים את ההשקעה, אחרי הכל אנו עדים לכמות לא מבוטלת של עורכי דין במדינת ישראל בכל תחום, בין אם מדובר על...
חוקים וחוזים
  מרבה נכסים – מרבה מיסים? בשנים האחרונות שוק הנדל"ן בישראל נמצא בעלייה מתמדת וענף הנדל"ן הפך לתחום המבוקש ביותר בעולם המשקיעים. אי...
עסקים כללי
בשעה טובה קיבלתם הצעת עבודה בחו"ל או שהמעסיק הישראלי שולח אתכם לרילוקיישן, כדאי שתבדקו היטב כיצד יש לטפל בנושא המיסוי והביטוח הלאומי....
דיני נזיקין
לעיתים נגרמים נזקים לאדם או לגוף מסויים, אולם, לא כל נזק  – יכול להוות עילה לתביעה בגין הנזק. כאשר נפגעים, אם בתאונה או עקב כל רשלנות אחרת ,...
חוקים וחוזים
בחירה נכונה של עורך דין להסכם ממון כאשר באים לחתום על הסכם ממון ורוצים לעשות את העניין באופן מסודר, יש לבחור עורך דין או...
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
נדל\"ן ושיפוצים
עבודות גמר כאשר עבודות הבניה מסתיימות, מגיע השלב החשוב שהוא שלב הגמר. אלה הן עבודות גמר. זה השלב של העיטוף לחלק החיצוני של המבנה. יש לשים...
מנעולים
הסיטואציות השכיחות בהן אנו זקוקים לפורץ רכבים הן או כאשר מישהו נשכח בתוך כלי הרכב, או כאשר שכחנו את המפתחות בפנים והרכב ננעל. סיטואציה...
קורסים בעיצוב
נשאלת השאלה מה תופרים? האם תופרים על פי גיזרה מוכנה מראש או שאנו תופרים על פי גיזרה בהתאמה ספציפית ללקוח. זה לא אותו הדבר כמובן. יש הבדל...
כללי1
  היי אנחנו עושות שיחות וידאו חמות ומצלמות אירוטיות ומוכרות סרטונים פרטיים שלנו בוואצפ: נטלי 052-3286919 מרינה 050-3484450 מאיה 050-7291168 ...
ספרות ושירה
אמש, כאשר הרגשתי לחץ חזק בחזה, הגעתי  לבית החולים. ישר עשו לי צילום חזה ואמרו: "אל תנשום". "הלו, הלו", התרעמתי, "רק הגעתי, כבר אתם רוצים לגמור...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים