מה יש לשומר מצוות בעולם הזה? PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
צרכנות - צרכנות כללי
השיעור נכתב על ידי : יניב   
שני, 03 אוגוסט 2020 23:44

מה ישלשומר מצוות בעולם הזה?

שאלה:מה יש לכם הדתיים בעולם הזה, הכל אסור לכם, בשבת אתם נעולים בבית, ביוםחול אסור לכם לעשות הרבה דברים, אני בתור חילוני יש לי את הכל!

הערה חשובה: כשכתבתי שומר מצוות, כוונתי לשומר מצוות באמת שאינו "מעגלפינות" ושמאמין בבורא עולם בכל ליבו, ושלמד ולומד את השקפת התורה,כמובן שזו דרגה גבוהה, וכולנו משתדלים לעלות ולהגיע לדרגה זו.

קודם אכתוב את הנקודות בקיצור לאחר מכן ארחיב ואסביר כל נקודה בפניעצמה.

שלווה תמידית:לשומר מצוות יש אפשרות להגיע לחיי שלווה תמידית.

הנאות גשמיות: לשומר מצוות יש האפשרות להגיע להנאות גשמיות ולשלוט בהם מבלי שהם ישלטובו.

חוויות רוחניות:לשומר מצוות האפשרות להגיע להנאות וחוויות רוחניות.

מימוש עצמי:לשומר מצוות יכול להגיע להישגיות אמיתית ומימוש עצמי.

מטרהלחיים:לשומר מצוות יש מטרה לחייו ולעמו והסבר למשמעות החיים.

הדרכה לתיקון עצמי:לשומר מצוות יש הדרכה מהיצרן (בורא עולם) איך לתקן את עצמו, את מידותיואת מעשיו.

הדרכה לזוגיות:לשומר מצוות יש הדרכה מהיצרן (בורא עולם) כיצד להתנהג עם אשתו, כיצדלכבד אותה, כיצד לגרום לה הנאה, איך לפייס אותה וכו'

הדרכה לחינוך ילדים:לשומר מצוות יש הדרכה מהיצרן (בורא עולם) כיצד להתנהג עם ילדיו, איךלחנך אותם, איך ליצור משמעת בבית, איך להנחיל את מסורת אבותיו את התורההקדושה, איך גרום להם שיכבדו אותו ויהיו עם דרך ארץ וכו'

ועכשיו נעבור סעיף סעיף:

הערה:צריךלקיים את המצוות לא בגלל שיהיה לנו דברים טובים בעולם הזה אלא בגלל שזהאמת, זה שאנחנו זוכים לדברים טובים בזכות שמירת מצוות זה מצוין  אבל לאהדבר העיקרי.

לשומר מצוות יש אפשרות להגיע לחיי שלווה תמידית.

תאר לךשארנולד שוורצנגר הוא הידיד האישי שלך, תאר לך שיש לך שומר ראש אישיבגובה ורוחב של מקרר אמקור והוא הולך לידך לכל מקום שאתה הולך, מציע לךאת עזרתו בכל מצב שצריך, בנוסף לכך שהוא חזק מאוד בכוחו, הוא חכם מאודבשכלו והוא בעל רמת הפיקחות והאינטליגנציה הגדולים בעולם , כיצד תרגישליד שומר הראש המיוחד הזה, יותר שלוו ממה שאתה מרגיש כיום?

בואונתבונן מעט מכוחו של בורא עולם ואז נבין כיצד אנחנו יכולים להגיעלשלווה:

בוראעולם הוא חזק מכל חזק ,דמיין את האדם החזק ביותר בעולם הכפל את זה במיליארד פעם ולא תגיעלמיליונית אחוז מכוחו של בורא עולם.

הטובמכל הטובים בעולם,דמיין את הדמות הכי טובה בעיניך הדמות בעלת הלב הכי נעים ועכשיו הכפלאת זה במיליארד מיליארדים ולא נגיע לחלק הכי קטן מהאחוז של מידת טוּבושל בורא עולם.

החכםמכל החכמים הגדולים בעולם, דמיין לעצמך את האדם הכי חכם שאתה מכיר, את בעל הזיכרון הכי טוב שאתהמכיר הכפל זאת פי מיליארד פעם ועדיין לא הגענו למיליונית אחוז של חכמתושל הבורא.

דמיין שאתה צועד ליד אדם הכי חזק בעולם הכי חכם בעולם ועם הלב הכי טובבעולם, והוא אוהב אותך ושומר עליך וגם כשהוא לא עוזר לך אתה יודע שזהלטובתך כי אתה יודע בטוח שהוא טוב, האם היה מאושר ממך? האם היה משהו עםשלווה יותר גבוהה ממך?

כשאדם יודע ומרגיש בכל ליבו את אהבת הבורא, את כוחו, טובו, וחוכמתו שלמלך המלכים- הוא מתמלא בשלווה ומנוחה כי הוא יודע שהכול מושגח בפרטיפרטים וגם אם עשו לו עוול שהוא לא יכול לשנות, הוא יודע שהכול לטובתו.

האם לאדם הלא מאמין יש את האפשרות לחיות בשלווה? מפעלים נסגרים, פשיטותרגל, פיגועים, אסונות, מחלות, אפילו אדם שחושב שיש לו ביטחון בכספותשבבנק, והנה גם אותם הצליחו לפרוץ, מי שבוטח בתרופות והנה הרבה תרופותלא תמיד עוזרות, העולם משתנה, מה שהיה למעלה יכול ברגע להיות למטה, וכןלהיפך, מגדלי התאומים שהיו סמל לביטחון ולעוצמה כלכלית וחומרית קרסווהינם לאפר, אז מי יכול להרגיע להרגשת ביטחון? אם אדם בוטח בדבר משתנהולא תמידי אז הוא לכל יכול לחיות בשלווה, לעומת זאת הבוטח בבורא עולםשהוא תמידי וקיים לעולם ולא מסיר השגחתו לרגע, הוא יכול להרגיש אתהשלווה.

לא לחינם מחקרים שנעשו  מצביעים על כך שחייהם של גברים ונשיםהמקיימים את מנהגי אחת מהאמונות העיקריות ארוכים יותר. כמו כן, הםסובלים פחות משבץ, ממחלות לב, מהתקפי חרדה ומדיכאון קליני. גם המערכתהחיסונית שלהם מתפקדת טוב יותר, לחץ הדם שלהם נמוך יותר והסבירותשיתאבדו נמוכה בהרבה מהממוצע בכלל האוכלוסייה.  (עיתון ה- "ניוריפבליק" 14.07.99)

לשומרמצוות יש האפשרות להגיע להנאות גשמיות מבלי להשתעבד להם.

אלוקים כן רוצה שנהנה רק באופן הנכון ובמינון המתאים, התורה נותנת לנואת הגדרים והסייגים כדי שלא נזיק לעצמנו לבריאותינו ולחיינו.

האלוקים נקרא בשם "אבינו שבשמים", בדיוק כפי שההורים שלנו רוצים שנזכהלטוב ביותר, ה' רוצה עבורנו את אותו הדבר, המילה "תורה" פירושה"הוראות", היא תורת החיים, הוראות כיצד לחיות. כל מחשב מסופק עם ספרהדרכה עב כרס, שבלעדיו אנו אבודים. החיים הרבה יותר מסובכים (גם למישאינו מתמצא במחשבים) ואם ברצוננו להפיק את המרב מהחיים, ערכת הוראותבהחלט יכולה לסייע לנו. במשך למעלה משלושת אלפים שנה התורה לימדה אותנוכיצד לחיות חיים של משמעות והנאה.

אם כן למה יש הוראות וסייגים? בוא נתבונן רגע:

כמעטכולנו אוהבים פיצה נכון? כולנו אוהבים גלידה נכון? מי לא אוהב? תחשוברגע...

כן, מוכר הפיצה, למה? כי הוא אכל אותה ואכל אותה עד שבסוף הוא "אכלאותה" והיא נמאסה עליו, תאר לך את אוריל'ה הילד הקטן שאכל ואכל סוכריותללא סוף במסיבת יום הולדת ולאחר מיכן הוא שכב מתפתל 3 ימים במטה מרובכאבי בטן.

אלוקים יצרן העולם יודע מה טוב ומה לא טוב בעולם שהוא עצמו יצר ולכןהוא נתן לנו חוברת הוראות כיצד להנות מבלי להשתעבד להנאות, מבלי להזיקלחיינו, לגופינו ולילדינו.

אלוקים ברא בעולם פירות טעימים, מאכלים מכל הסוגים והגוונים, הוא ציווהאותנו לברך על כל מאכל לפני שאנחנו אוכלים על מנת שנרגיש שזו מתנהמבורא עולם שאוהב אותנו והוא נתן לנו את הפרי והטעם הטעים שבו, ולא רקזה, כשיהודי מברך הוא גם מקבל שכר על ברכתו ויש לו גם הנאה וגם שכרבעולם הבא על ברכתו, כשאדם אוכל סטייק ומכוון בזה על מנת שיהיה לו כוחבזה לעשות את שליחותו בעולם, הוא מעלה את החול לקודש, הוא מעלה אתהסטייק מהנאה ברובד הנמוך הגשמי לרובד הגבוה הרוחני.

לעומת זאת אדם שלא מאמין, ומרגיש שאין לו גבולות כשהוא משיג הנאהמסוימת אין מי שמדריך אותו מתי להפסיק ואין לו גבול ואז הוא יכול להרוסאת עצמו את חייו את חיי משפחתו, תאווה והנאה מדבר אחד נגמרת וממנהנולדת תאווה להנאה יותר חזקה כי דרגת ההנאה של אתמול כבר לא מספיקההיום ומכאן ועד השתעבדות לחומר הדרך קצרה.

גם בסוף ימיו האדם הלא מאמין מצטער כי הוא נזכר כיצד פעם היו לו הנאותוהיום אין לו, כי אצלו הכל מתחיל ונגמר איזה הנאה יש לו כאן ועכשיו,ואז במקום  שמחה שתמלא אותו שזכה להגיע לאריכות ימים הוא יכול להרגישדיכאון על מה שהיה לו והיום אין לו.

הרעיון הוא, שבתענוגי עולם הזה אין הנאה מושלמת ואושר נצחי, כיכששואפים למשהו וכשמגיעים אליו מתרגלים,

ותוך זמן קצר דועכת ההנאה. שוב מחפשים "קרבן" חדש לשאוף כדי להתאכזבבסופו של דבר.

חוויות רוחניות: לשומר מצוות האפשרות להגיע להנאות וחוויות רוחניות.

אלוקים נתן לנו הרבה אפשרויות לחוויות רוחניות אם זה בשבת אם זה בחגיםאם זה בכל יום בתפילה בכוונה ובהשתפכות נפשית לבורא, לא לחינם אלפיאנשים ומשפחות שהתארחו בשבתות בבתים של שומרי מצוות או בסדנאות להכרתיהדות – ציינו שמעולם לא הרגישו הנאה וחוויה רוחנית כזו.

השקט מצלצולי פלאפון וטלפון, השחרור מההשתעבדות לחומר, החוויה שבאיחודהמשפחה,ההנאה שבהקשבה אחד לשני ללא הפרעה חיצונית, המימד הרוחני העמוקשמעולם לא נתנו להם לטעום ולהרגיש.

הרב קוטלר זצ"ל הגדיר את המניע הפנימי של היציאה לבילויים ואמר: "כלרדיפת התענוגים (הגשמיים) אינה אלא להפיג את העצבות הבאה מתוך החושך שלהחומר" (הקדמת "משנת רבי אהרון"). הרבנית יעל איבגיעוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
צרכנות כללי
  במהלך כל השנה ישנם אירועים שמחים כמו: יום הולדת, בת מצווה, חתונות, מסיבות הפתעה ועוד חגיגות שונות ומרגשות, אחת מההכנות המלוות את האירוע...
צרכנות כללי
  לאחרונה התחיל להיווצר ברחבי העולם שינוי משמעותי בהרגלי הקנייה של ענף התכשיטים, ישנה עליה גדולה בחיפושים אחר של בתכשיטי כסף 925 וגם...
צרכנות כללי
מוצרים לטיפוח העור מהווים חלק בלתי נפרד מהגרדרובה שלהנשים ותתפלאו לשמוע גם של הגברים, כל אחת רוצה להראות חלקה וצעירה נטולתקמטים,...
צרכנות כללי
  את ספר הזוהר הקדוש כמעט ואין אדם שלא מכיר או שמע עליו, הזוהר הקדוש חובר ע"י רבי שמעון בר יוחאי התנא האלוקי לפני יותר מ 1800 שנים, ומאז שיצא...
מדעים מדוייקים
האמת על האבולוציה / דניאל בלס תיאורית האבולוציה סוברת שבעלי חיים מתפתחים מבעלי חיים פרימיטיביים מהם, בתהליכים איטיים ובמשך מיליוני...
עוד בנושא
מאמרים קשורים
ביטוח חיים
  בשנים האחרונות, הורים רבים אשר מחפשים פעילות סיום שנה לכתת הילדים, נותרים אובדי עצות בחיפוש אחר הפעילות האולטימטיבית. מצד אחד, הרצון...
מחשבים
לרצות עבודה מהבית זה כבר מזמן לא משהו מוזר או חריג ואי אפשר אפילו להגיד שזה כבר מאד מיוחד בעידן היום. העתיד של פעם כבר הגיע היום הרבה יותר...
צרכנות כללי
  מה יותר טוב מלהתעורר בבוקר ולפתוח את היום בכושר גופני, תחום הספורט מציע לנו כל כך הרבה מאד אפשרויות שאנחנו רק צריכים להחליט איזה...
צרכנות כללי
  האם התעמלות בשיטת פילאטיס מביאה פתרון לאנשים אשר יש להם מוגבלות גופנית? בעידן|בעולם|בזמן} המודרני אשר בו כולנו מצויים, אתם נתקלים לא...
צרכנות כללי
  התעמלות בשיטת הפילטיס היא ספורט אשר המקור שלו הגיע באמצעות תרגול פיזיותרפיה אחרי פציעה או תאונה מי הוא ממציא שיטת פילאטיס? ממציא...
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
בריאות ורפואה כללי
כאב באמה - אביזרים ארגונומיים להקלה על כאבים בעבודה הרבה אנשים שמגיעים למרפאות אורטופדיות באים עם תלונות לגבי כאבים באמה בחלק של הזרוע....
כללי1
  דרושים עובדים לעבודה מהבית בהקלדה, הזנת נתונים תרגום, מילוי סקרים ועוד, לפרטים שלחו לי וואצפ 054-5699972 שירלי ...
צרכנות כללי
היום ניתן למצוא יותר ויותר אנשים, שבוחרים לבצע קניות באינטרנט. מדובר למעשה על אחד הפתרונות הנוחים והיעילים ביותר, היות ואין שום צורך...
מנעולים
ההרגשה המתסכלת להשאר עם דלת נעולה ההרגשה המרגיזה להיות נעול מחוץ לנכס רעיונות לא להיסגר מחוץ לבית באשר אם הסיבה במכונית שנסגרה או בדירה...
עסקים כללי
  מנעולנות 24 שעות בעיר הגדולה איש מנעולים המעניק מתן שירות עם אותם אנשי מקצוע תחת מותג אחד במקצוע מנעולנות בתים, מנעולנות...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

פרסום בגוגל אדוורדס
מדריך לפרסום בגוגל אדוורדס
www.cir.co.il
מתנות לראש השנה
JOY& אתר מתנות

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים