סדרת תוכנות AmiCAD - מחוללי מידע אדריכלי PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
נדל"ן, בניה ושיפוצים - אדריכלות
השיעור נכתב על ידי : loadseo   
שני, 05 יולי 2010 12:58
סדרת תוכנות AmiCAD - שש אפליקציות לתכנון אדריכלי הפועלות כיישומי עזר על גבי תוכנת אוטוקאד, ומחוללות מידע אדריכלי - מתוך קובצי השרטוטים.הן מעניקות לאדריכל המתכנן כלי תכנון תואמים לסטנדרטים ישראליים. יישומים אדריכליים – בהתאמה לצורכי התכנון בישראל סדרת תוכנות AmiCADמאגדת כ- 6 תוכנות הפועלות כיישומי עזר על גבי תוכנת אוטוקאד (בתאימות לגרסאות 2000 – 2010).
התוכנות מעניקות לאדריכל ולמתכנן כלי תכנון תואמים לסטנדרטים ולדרישות חוקי התכנון בישראל. כלים אלו אינם נכללים כמובן בתוכנת אוטוקאד האמריקאית, הנותנת פתרונות תכנון ומענה למכנה משותף רחב וכלל עולמי, אך אינה מתייחסת לדרישות ולצרכים מקומיים.

התוכנות בסדרת AmiCAD מפיקות ומאחזרות מידע מתוך שרטוטי אוטוקאד. הן מספקות נתונים, חישובים, דו"חות ומידע במבנה תואם לדרישות חוק התכנון והבנייה, ולדרישות המועצות המקומיות בישראל.
בכך הן עומדות בדרישות נוהל מבאת של משרד הפנים לגבי תכנון תב"ע לפי מבאת, בדרישות המועצות המקומיות בנושא חישוב שטח ומדידת שטחים במבנים לצורך הגשת בקשות היתרי בניה, בדרישות מנהל מקרקעי ישראל, ובסטנדרטים אדריכליים המקובלים בארץ.
אל תסתפק בתוכנת אוטוקאד הבסיסית בלבד. היה יעיל, חסוך זמן תכנון יקר, נצל את כל האמצעים העומדים לרשותך, וכך תפיק את תוכניותך באופן מדויק יותר, אמין יותר ומהיר יותר.
תוכנות סדרת AmiCAD – הן המענה לדרישות שלך מתוכנה, ולדרישות הרשויות ממך.
AmiCAD תב"ע – תוכנה לתכנון תב"ע לפי מבא"ת התוכנה מאפשרת לאדריכל לתכנן ולבצע תוכנית תב"ע (תכנית בניין עיר) בדיוק על פי נוהלי מבא"ת (מבנה אחיד לתוכניות) של משרד הפנים. התוכנה משתלבת בתוכנת אוטוקאד – גרסאות 2000 – 2010, כתפריט מובנה והיא פועלת ומנחה את המשתמש בתהליך התכנון, שלב אחרי שלב.
תחילת התכנון תהיה בסקיצה בסיסית של קווים קשתות ומעגלים פשוטים שישרטט המשתמש. בהפעלת פקודה אחת, הסקיצה תומר למארג תאי שטח, בשכבות המתאימות, לפי נוהל מבאת. בשלב זה על המתכנן לקבוע ייעודי שטח לכל אחד מתאי השטח בתוכנית, להוסיף קווי בנין, קווי תשתיות, סמלי תשתיות ומבנים קיימים או מתוכננים.
כל הייעודים, הסימנים, קווי הבניין והתשתיות וכל הסמלים הנדרשים קיימים בתוך תפריטי התוכנה. כל שהמתכנן נדרש לעשות הוא רק לבחור את הסמל המתאים מתוך תפריטים ברורים וקלים לשימוש ולשתול אותם בתכנית.
התוכנית כמעט נבנית מעצמה תוך כדי בחירות האדריכל המתכנן.
כעת נותר למתכנן להפיק מתוך התוכנית שנוצרה מקרא, טבלאות מדידת השטחים של כל התאים, וגיליון ערוך להדפסה. כל אלה מופקים אוטומטית על ידי התוכנה, תוך כדי בחירות המתכנן.
לסיום, התוכנה מכינה את הפריסה המתבקשת של כל המידע המתוכנן לקובצי משנה, לפי הוראות נוהל מבא"ת, ובזה מסתיימת עבודת המתכנן. התהליך קצר מהיר ומדויק.
AmiCAD Area תוכנה לחישוב שטחים במבנים – לצורך הגשת בקשות להיתרי בניה במועצות המקומיות בישראל.
התוכנה מפיקה חישובי שטחים בתוכניות אדריכליות המשורטטות בתוכנת AutoCAD, לפי תקנות חוק התכנון והבנייה על כל תיקוניו, כולל תיקון 33.
תפריטי הפקודות של התוכנה הרשומים בעברית, משתלבים בין תפריטי תוכנת אוטוקאד, וערוכים לפי סדר העבודה. על המתכנן לשרטט בפשטות, באמצעות פקודות התוכנה, פוליגונים המגדירים את סוגי השטחים השונים במבנים. התכנה מייצרת שכבות בהתאם ליעודים המופיעים בתקנות וממקמת את הפוליגונים שהוגדרו בשכבה המתאימה, לפי הייעוד שנבחר.
בגמר הגדרת הייעודים, ניתן לערוך את חישובי השטחים של כל מפלסי המבנה על גיליון שרטוט אחד, או במקרה של קבצים גדולים במיוחד, על מספר גיליונות. בשני המקרים התוכנה מאפשרת הפקת גיליון ריכוז השטחים (טופס מס' 1). המתכנן יכול לבחור בדף הראשון הארצי או בדף ראשון של עיריית תל אביב.
התוכנה מכילה תפריט HELP מפורט וכן את תקנות חוק התכנון והבנייה. היא קלה וידידותית ללימוד ולשימוש.
AmiCAD Boundaries התוכנה משמשת ליצירת מארג Polylines סגורים, מתוך סקיצה אקראית של קווים, קשתות, מעגלים וכד', ב- AutoCAD – כל זאת באופן אוטומטי.
המשתמש יכול לבחור מהן השכבות בהם ייווצרו הפוליליינים, התוכנה מיועדת למתכנני תב"ע, למדידת שטחים, לחלוקת שטחים לאזורים מוגדרים ועוד.
התוכנה ניתנת לשילוב בתוך תוכנת AmiCAD תב"ע – לשם תכנון תוכניות תב"ע לפי מבא"ת.
התוכנה פועלת כאפליקציה המשתלבת בתוכנת אוטוקאד גרסאות 2000 – 2010.
AmiCAD Apartment התכנה מאפשרת לאדריכל המתכנן להשלים את המידע הנדרש ע"י הרשויות לצורך חישוב תקן מקומות חניה, חישוב שטחי המרפסות, אגרות והיטלים.
התוכנה עונה גם על דרישות היזמים להציג את התפלגות שטחי הדירות נטו/ברוטו, העמסת שטחי טרה על יחידות הדיור וכן היא מציגה את מאזן ניצול השטחים העיקריים.
על פי דרישות מנהל מקרקעי ישראל, על המתכנן להציג את השטח העיקרי של כל דירה בנפרד. התוכנה נותנת מענה גם לדרישה זו.
התכנה מאפשרת חישוב שטחי דירות לפי תקנות התכנון והבניה (התוספת השלישית) וכמתבקש מתקנות חישוב שטחים בשתי שיטות:
  • א. העמסת החלק היחסי של חדר המדרגות בשקלול קומתי.
  • ב. העמסת החלק היחסי של חדר המדרגות בשקלול כלל המבנה.
AmiCAD Apartment מאפשרת לאפיין ולחשב מספר בניינים במהלך חישוב אחד, על מנת ליצור התפלגות דירות ומאזן ניצול שטחים, למגרש הכולל כמה בניינים. AmiCAD 3D Modler התוכנה מיועדת למתכננים המבקשים ליצור מודל תלת ממדי להדמיית פני שטח, מגרש ומבנים המתוכננים או קיימים בו, וזאת ללא ידע וניסיון בעבודה תלת ממדית.
התוכנה תיצור מודל תלת-ממדי מפוליליינים דו-ממדיים וטקסטים רגילים, שישמשו להגדרת נקודות גובה במגרש ובמבנים.
המודל הנוצר הוא גוף Solid תלת ממדי לכל דבר, וממנו ניתן להפיק חתכים, בכל כיוון, באמצעות הפקודות המתאימות לכך של תוכנת אוטוקאד.
לשיפור ההדמיה ניתן לפרוס, על המודל שנוצר, תצלום אויר, שיהפוך את המצגת להדמיה תלת ממדית מושלמת של הנוף והמבנים הקיימים ו/או המתוכננים.
התוכנה משתלבת כיישום בתוך אוטוקאד. היא קלה ופשוטה ללימוד, ואינה מצריכה מיומנות בעבודה תלת ממדית.
AmiCAD Bill of Quantities התוכנה מאפשרת לאדריכל או למהנדס הבניין לבצע חישובי כמויות במבנים מתוכננים, מתוך תוכניות דו-ממדיות בתוכנת אוטוקאד.
על המשתמש להגדיר את הפרמטרים והנושאים לספירה ולחישוב.
התוכנה כוללת כלים לספירת בלוקים ו- Attributes בעלי ערך מבוקש, כלים למדידת אורכים, שטחים אופקיים ושטחים אנכיים.
התוכנה מאפשרת ריכוז נושאים ומציאת החלק היחסי של כל אחד מהם מתוך הסך הכולל.
בסיום, התוכנה תפיק טבלאות חישובי הכמויות באופן אוטומטי – לפי הגדרות שהוגדרו על-ידי המשתמש.
ניתן לייצא את כל נתוני החישוב לגיליון אקסל.

LoadSEO מתמחה ב -"קידום אתרים" באינטרנט. לפרטים אנא צרו קשר טלפוני במספר: 08-6466820 או בכתובת הדוארInfo@LoadSEO.co.il

עוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
פיצות
רשת פיצה פצץ, רשת פיצריות מובילה עם סניפים בפריסה ארצית, באתר ניתן לקרוא אודות הרשת, להתרשם מהתפריט, לקרוא אודות הסניפים, לקרוא לגבי...
פיצות
רשת פיצה פצץ מאפשרת לכם לקבל זכיינות פיצה של רשת פיצה פצץ לפתיחת סניף. תקבלו מאיתנו עזרה ובדיקת כדאיות לפתיחת סניף במקום הנכון, הכשרת...
חימום וקרור
דודי שמש, דודי חשמל ומחליף חום עקרון הפעולה של דודי חשמל הוא פשוט למדי. הם מורכבים ממיכל מתכת או נירוסטה המוקף בחומר בידוד ובאמצעו גוף...
פרסום באינטרנט
פרסום באינטרנט | פרסום אתרים פרסום באינטרנט כמו פרסום "בעולם האמיתי" מתמקד בחשיפת מוצר/שירות ללקוח כשהמטרה היא - כמה שיותר לקוחות...
מתנפחים
ארגון אירוע באופן מוצלח הוא משימה לא קלה: צריך לדאוג לכל הפרטים, שכולם יהיו מרוצים ולדאוג לאטרקציות מתאימות. קיימות חברות רבות המספקות...
עוד בנושא
מאמרים קשורים
חקירה וחוקרים
מקורות מידע ומודיעין בחקירות חוקר פרטי נעזר במקורות מידע בסיסיים אשר יעזרו לו במהלך ביצוע חקירות לאיתור נעדרים או חייבים. על מנת...
מחשבים
תיקון מחשב אפל בירושלים   רכשתם מחשב של חברת אפל והוא התקלקל? אין ספק כי מדובר בבשורה לא ממש משמחת. אם המחשב אינו עובד כשורה ואין לכם...
שיניים - רפואת שיניים
יישור שיניים, יכול להתבצע בכל הגילאים. יישור שיניים מוצלח, מאפשר לקבל את החיוך שרציתם בו. יישור השיניים, מבוצע ע"י רופא שיניים שעבר...
לימודים כללי
בואו נודה באמת: כתיבת עבודה אקדמית בכלל, ועבודת סמינריון בכלל, היא משימה לא פשוטה ועבור רבים היא גם מעוררת מתח. אלא שעבודה נכונה ומסודרת...
לימודים כללי
עם תחילת השנה האחרונה ללימודי התואר שלכם קיבלתם משימה מאתגרת – לכתוב עבודה אקדמית ברמה גבוהה, על בסיס מחקר מקדים ומאמרים מקצועיים בתחום....
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
מתנות
לרכוש מתנה לאדם שאתם אוהבים זה לא דבר קל, בין היתר – מאחר ואתם רוצים להבטיח את שביעות רצונו המלאה. הפתרון של רבים? לרכוש כרטיסי מתנה...
צרכנות כללי
מועדון לקוחות ידוע כיום כאמצעי האפקטיבי ביותר לניהול מאגרי הלקוחות של עסקים. בין אם מדובר בעסק משפחתי קטן ובין אם מדובר בעסק בינלאומי...
ריהוט כללי
מוכרי ציוד למטבחים מאובזרים יודעים לתת שירות מקצועי עם נכונות לתת שירות מקצועי שיודעים לתת אחריות לעבודתם תוך כדי הפעלת ציוד מקצועי...
רכב ותעופה
חברות מכוניות וקלנועיות חשמליים המוכרות מכוניות וקלנועיות חשמליים המתאימים לכל כיס מבינים טוב את הבעיה מהחברות המובילות במשק בתחום...
רכב ותעופה
חברות לפתרונות תחבורה ירוקה בעלי הבחנה מקצועית מהחברות המובילות במשק בתחום ייצור והרכבת מכוניות וקלנועיות חשמליים שיודעים לספק...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:
חיפוש שמאי לפי אזור, שם, והתמחות.
שמאי מקרקעין, רכב, רכוש, צ.מ.ה, וחקלאות.STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים