על הקשר בין תזרים המזומנים לאורך חיי מוצר ( Product life cycle ) PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
עסקים - עסקים כללי
השיעור נכתב על ידי : מנהל האתר   
שלישי, 18 נובמבר 2008 16:35
בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה של הארגונים הפיננסיים, כגון בנקים, כי דו"ח תזרים מזומנים הינו הכלי החשוב והזמין ביותר המסייע לקבלת החלטות בארגון ועבור הארגון. תזרים מזומנים מפורט ומדויק מאפשר לרכוש את אמון הבנק ועוזר לא מעט כאשר הינו מצורף לבקשת אשראי של העסק או בתקופות לחץ.

על הקשר בין תזרים המזומנים לאורך חיי מוצר ( Product life cycle )

לאחרונה נכנסה לתוקפה התקנה החדשה של המפקח על הבנקים שלא לאשר יותר חריגות מעבר למסגרת האשראי המאושרת לכל לקוח.

חלק מבתי העסק אשר "פגשו" את המועד כאשר אינם מוכנים נקלעו לקשיים. מצב של אי יציבות תזרימית עלול לקרות לכל חברה בכל שלב לאורך המחזור העסקי שלה. גם חברות רווחיות ומצליחות, שכל "אשמתן" הייתה אי סדר ואי משמעת פנימית הנובעים מחוסר תכנון, עלולות להיקלע למצוקת נזילות. האיום הגדול ביותר של מרבית אנשי העסקים הוא המשפט "יהיה בסדר". היום כבר ברור יותר מאי פעם שלא "יהיה בסדר" אם לא נתכונן לזה בזמן ומראש תוך שלוב ראיה אסטרטגית לצד הראיה הפיננסית.

בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה של הארגונים הפיננסיים, כגון בנקים, כי דו"ח תזרים מזומנים הינו הכלי החשוב והזמין ביותר המסייע לקבלת החלטות בארגון ועבור הארגון. תזרים מזומנים מפורט ומדויק מאפשר לרכוש את אמון הבנק ועוזר לא מעט כאשר הינו מצורף לבקשת אשראי של העסק או בתקופות לחץ. על מנת לתמוך מהלכים עסקיים שונים על מנהלי החברה לגבות עצמם ולרתום את הגורמים המממנים, אשר הבנק הוא בד"כ הראשון שבהם.

התרומה העיקרית של דוח תזרים המזומנים הינה מתן תמונת ראי כוללת הנובעת מדוח רווח והפסד ומהמאזן. התזרים במהותו אינו מסתפק רק בהצגת ההכנסות וההוצאות התקופתיות של העסק אלא גם בנתונים הקשורים לגבייה, חובות לספקים ועוד. קשיי נזילות, או תזרים מזומנים "רע" הם בד"כ סימנים מקדימים לחברה הנקלעת לקשיים.

הצגת דוחות רווח והפסד של חברות בצמיחה עלולה במקרים רבים להטעות את הקורא, פעילות צמיחה מאופיינת בד"כ בתהליך חיפוש אחר "כסף חדש" והגדלת המקורות הממנים. הקושי לייצר תזרים מזומנים חיובי לחברות בצמיחה נובע בעיקר מהגידול בהיקף האשראי ללקוחות ומהגדלת סל המוצרים. הצמיחה בפעילות בעקבות הרחבת קו מוצרים ו/או נקודות המכירה תגדיל בטווח הקצר את מחזורי ההכנסות, בעוד שהגידול בהוצאות המימון שיגדלו גם הן (כתוצאה מגידול במלאים ו/או בחייבים) יורגש רק בטווח הארוך.

תוצאות דוח רווח והפסד ו/או יתרות המאזן לא יספקו אינדיקציה טובה מספיק לקושי בנזילות, הפגיעה בתזרים עלולה לנבוע מכל שלשת חלקיו; תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות מימון, ותזרים מפעילת השקעה. דו"ח תזרים מזומנים שוטף משמש ככלי ניהול כספים עבור מנהל העסק  אך הוא גם עוזר לצפות תקופות שפל במחזור העסקי או ברמת ההוצאות ולהיערך לכך מראש מוקדם ככל האפשר בעזרת פתרונות שונים.

לפי תיאורית ה - Product Life Cycle  - כל מוצר עובר מחזור חיים בשוק. התיאוריה מפרטת רצף של שלבים. השלב הראשון הנו הכרות (Introduction), מאפייני השלב כוללים: הוצאות רבות, מחזורי הכנסות נמוכים, תחרות מועטה, השקעה ביצירת ביקושים חדשים, השקעה רבה בשיווק, פרסום וקד"ם. השלב השני הנו שלב הצמיחה – Growth stage – מאפייני השלב הנם ירידה בהוצאות בעקבות יתרון לגודל, עלייה במחזורי ההכנסות, רווחיות משתפרת, מודעות למוצר עולה, תחרות גוברת. השלב השלישי הוא שלב הבשלות – Mature stage – בו מתייצבות ההוצאות (לעתים אף יורדות), מחזורי ההכנסות בשיא, מתחרים נוספים נכנסים לשוק, מחירי המוצר יורדים מעט אך הרווחיות עדיין גבוהה. השלב האחרון הוא שלב השקיעה/ירידה – Decline stage – בו ההוצאות יורדות עוד יותר, מחזורי ההכנסות יורדים גם הם, המחירים צונחים והרווחיות נשחקת.

השאלה היא האם ניתן לזהות את השלבים השונים במחזור המוצר באמצעות חלקיו השונים של תזרים המזומנים. אכן, ניתן למצוא קשר ישיר בין מצב החברה במחזור העסקים שלה ו/או מחזור המוצר (Product Life Cycle) בשוק לבין דוח תזרים המזומנים.

Introduction (הכרות): תזרים המזומנים מפעילות שוטפת – שלילי – כתוצאה מהכנסות מעטות והוצאות רבות; תזרים מזומנים מפעילות השקעה - גבוה - כתוצאה מהשקעות רבות הכוללות לרב השקעה בתשתיות תומכות מכירה ו/או ייצור; תזרים הפעילות מפעילות מימון – גבוה – כתוצאה מרמת התחייבויות גבוהה.

Growth (צמיחה): תזרים המזומנים מפעילות שוטפת - חיובי – כתוצאה מהעלייה בהכנסות וירידה בהוצאות; תזרים המזומנים מפעילות השקעה – קטן – מיעוט בהשקעות חדשות; תזרים המזומנים מפעילות מימון – יורד – כתוצאה מירידה בסעיפי ההתחייבויות.

Maturity (בשלות): תזרים המזומנים מפעילות שוטפת – חיובי גבוה. תזרים המזומנים מפעילות השקעה – קטן – עקב העדר השקעות חדשות. תזרים המזומנים מפעילות מימון – קטן – כתוצאה מירידה נוספת בסעיפי ההתחייבויות.

Decline (ירידה): תזרים המזומנים מפעילות שוטפת – יורד – כתוצאה מהירידה ברווחיות. תזרים המזומנים מפעילות השקעות – עולה – כתוצאה מניסיון לשמר את רמת ההכנסות הקודמת ע"י השקעות חדשות.  תזרים המזומנים מפעילות מימון – עולה – כתוצאה מעלייה מחודשת בהתחייבויות.

 

כאמור, לא רק חברות הנקלעות לקשיים מחויבות לניהול תזרימי "חכם", אלא גם חברות אשר מצויות בתהליכי צמיחה מהירה, עלולות להיקלע לקשיי נזילות. תפקידו של דוח תזרים המזומנים לספק מידע על תקבולי המזומנים ותשלומי המזומנים של העסק ולאפשר להעריך את יכולתו של העסק לייצר תזרים מזומנים חיובי שוטף מהפעילות השוטפת, לפרוע התחייבויותיו ולממן השקעות חדשות.

גם בעיתות צמיחה או אולי בעיקר כאשר עולות ההכנסות ו"גדלות" התוכניות לעתיד, חשוב לתת את הדעת על ניהול תזרימי חכם.

רק באמצעות תזרים מזומנים יהיה נכון למדוד את תקופת ההחזר של השקעה חדשה, התרחבות עסקית ו/או החדרת מוצר חדש ולהעריך את התשואה על ההון המושקע. ללא חלק זה אשר נותן ביטוי כלכלי קשיח לדוחות החשבונאיים, יהיה זה משגה לקבוע GO או NOGO למעבר לאסטרטגיית צמיחה חדשה.  

הנזקים הגדולים ביותר נגרמים כשאנחנו מרגישים מעל השאלות, כשאנחנו מניחים מבלי לבדוק, כשאנחנו מקווים שאיכשהו הדברים יסתדרו. נכון, למזל ולצירופי המקרים המוצלחים יש חשיבות גדולה, אבל הצלחות לאורך זמן מתחילות בהכנת תשתית יסודית המגולמת בתכנית עסקית מקצועית. הדרך הנכונה עוברת דרך חשיבה יסודית והגעה לתשובות נכונות ובדוקות, בכל שלב. זה לא בשמיים, זה בתכנית העסקית שלך.עוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
מדעי החיים
חוש השמיעה ממלא תפקידים חשובים רבים בחיי היומיום, כולל תפקיד מרכזי בתקשורת המילולית האנושית. גלי הקול מותמרים לאות עצבי באמצעות תאי שערה...
מדעי החיים
מערכת העצבים המרכזית כוללת את מוח הגולגולת ואת מוח השדרה (אשר ידוע גם כחוט השדרה). הם מוגנים על-ידי שכבת עצם: המוח מכוסה בעצמות הגולגולת,...
מדעי החיים
המקור של המחלה הוא מייד מתבטא של פעילות ישירה של המוח שהיא לא על רקע מטבולי, יש אחוז מהאוכלוסייה שיש להם את ההתפרצויות הללו. יש לנו ירי...
מדעי החיים
חוש הריח הוא חוש כימי. הוא עוזר לנו, בין השאר, לזהות מזונות ולהימנע ממאכלים מקולקלים שאינם ראויים לאכילה. במיני יצורים רבים הוא מסייע...
מדעי החיים
ראשית המחקר על ה - LTM הוא ב - 1885. היה זה אבינגהוז היקר (האיש בעל ההברות חסרות המשמעות) שהמציא שיטות שאפשרו לחקור את הזכרון. אבינגהוז בנה...
עוד בנושא
מאמרים קשורים
כללי1
עיסויים מטיבים גם ברמה המנטלית מרבית האנשים שמתאמים עיסויים בחולון, עושים זאת לטובת שחרור שרירים תפוסים, הקלה בכאבים או פשוט למטרות...
מנעולים
  החלפת צילינדר ע"י מנעולן נבחר בקריות בפועל התקלה הכי פעילה בעבודתו של פורץ המנעולים? ככל הנראה נכון. פעולה קלה לכאורה שלא מעט...
רוחניות + ומיסטיקה
מהו הירח? הירח הינו גוף הנמצא בשמיים והוא הכי קרוב לכדור הארץ, בעברית קוראים לירח סהר או לבנה. ניתן לראות כי בתרבויות רבות בניהם היהדות...
צרכנות כללי
סביר כי גם אתה בשלב בו אתה מגבש רעיון, בוחן דגמים ואפשרויות ומשווה מחירים בין חנויות תכשיטים. שוב ושוב עולה השאלה והיא האם אפשר להסתפק...
בריאות ורפואה כללי
שמעתם אי פעם על סילדנאפיל? אם אתם לא רופאים, סביר מאוד להניח שאין לכם מושג מה זה בדיוק. אבל תאמינו או לא, אתם בהחלט יודעים מה זה. זהו השם...
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
כללי1
עיסויים מטיבים גם ברמה המנטלית מרבית האנשים שמתאמים עיסויים בחולון, עושים זאת לטובת שחרור שרירים תפוסים, הקלה בכאבים או פשוט למטרות...
דלתות מנעולים ושערים
מעוניינים בהחלפת מנעול לעסק? קיים עסק ברשותכם? מעוניינים להשיג בייחוד להתייעץ בקשר לחשוב על מנעול נכון לחנות שברשותכם? הגעתם ליעד הנכון,...
מנעולים
בחירת מנעול מתאים לעסק בערים רעננה ורמת השרון. קיים עסק ברשותכם? מסתקרנים לרכוש ולבדוק בקשר לבחירת מנעול מתאים לחנות שברשותכם? הגעתם...
כללי1
מאיה 050-7904898 או בטלגרם Miabella666 050-7534732 בר או בטלגרם barlevvv 055-2761552 שירה 055-9310377 ספיר 055-2764100 מרינה או בטלגרם marinaa7 1919-121-936 1919-121-970 אהבה...
אחר
אם הקמתם עסק דיגיטלי חדש במדינת ישראל עליכם להחליט כבר במעמד הרישום ופתיחת התיק במשרדי מס הכנסה ומע"מ האם ברצונכם להקים את העסק הדיגיטלי...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

סטודיו לצילום אופנה

אלון פורת- צילום אופנה בוקים וקטלוגים
http://alonporat.co.il

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים