שמאי מכריע | שמאי מקרקעין PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
נדל"ן, בניה ושיפוצים - נדל\"ן ושיפוצים
השיעור נכתב על ידי : ziv   
רביעי, 31 מרץ 2010 15:30
המונח שמאי מכריע מופיע בתיקון 84 לחוק התכנון והבנייה ועוסק במנגנון שונה וחדש המאפשר את הכרעתן של תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק ובמחלוקות העוסקות במקרי הטלי השבחה שמאי מכריע שמאות מקרקעין לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה תמ"א 38 המאמר דן בסוגיית כדאיות כלכלית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. שמאי מקרקעין בדו"ח שמאות שהוא מכין מתייחס לעלויות הבניה לחיזוק הבנין בנוסף לתוספות בניה ושיפוץ הבנין לצד הרווח הצפוי מבניית דירות חדשות, אשר מאפשרת תכנית מתאר ארצית 38. כמו כן אסביר מהי התכנית, מטרתה, תמריצים לביצוע התכנית וכן אפשרויות להוצאת התכנית אל הפועל על ידי יזם, קבלן, או הדיירים עצמם. בפרויקט במסגרת תמא 38 רצוי וכדאי להכין דו"ח שמאות מקרקעין על ידי שמאי מקרקעין מוסמך אשר בוחן כדאיות כלכלית לביצוע הפרויקט. שמאי מקרקעין כולל בשמאות את כל הפרמטרים כגון: מצב תכנוני, מיסוי, עלויות בניה, חיזוק ושיפוץ, שווי הדירות החדשות שיבנו ועוד , על מנת לתת את כל המידע לביצוע הפרויקט.
מהי תכנית תמ"א 38? תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית לחיזוק נכסים ישנים שאינם עומדים בתקן ישראלי ת"י 413 – תקן עמידות מבנים ברעידות אדמה. התכנית חלה על כל שטח המדינה, נכסים דהיינו בניינים למגורים ושאינם מגורים אשר הוצא היתר לבנייתם לפני 1 לינואר 1980 למעט נכסים שתקן ישראלי ת"י 413 פטר אותם מתחולתו. התכנית אושרה בשנת 2005 על די ממשלת ישראל ובסוף שנת 2007 ערכו לתכנית תיקוני חקיקה.

תמ"א 38 אינה חלה על מבנים שנבנו אחרי 1980, נכסים שאינם מאוישים כמו מחסנים ונכסים המיועדים להריסה. שמאי מקרקעין מתייחס לגיל הבנין והוצאת היתרי הבניה.
מהי מטרתה של תמ"א 38? לאור העובדה של הסתברות גבוהה לרעידות אדמה בישראל מטרתה של התכנית היא לתת מענה בפני קריסת נכסים שלא נבנו על פי ת"י 413 ולאפשר חיזוק נכסים על ידי מתן תמריץ של הוספת זכויות בניה, כלומר הוספת קומות נוספות ו/או הרחבת הדירות הקיימות.

חיזוק: "תוספת מרכיבים קונסטרוקטיביים הנדרשים למבנה קיים כדי לשפר עמידתו בפני רעידות אדמה".
שמאי מקרקעין מתייחס בדו"ח שמאות לאומדני עלויות החיזוק הנדרשים למבנה ככל שיש לשמאי מפרט בניה אזי ניתן להעריך בצורה יותר מדויקת את עלויות הבניה.

תמ"א 38 מתייחסת בין השאר: בחינת הצורך בחיזוק, תוספת בניה למגורים ושאינם מיועדים למגורים, מרווחים בין מבנים, מעלית, חניה, עיצוב המבנה ושיפוצו, מבנה לשימור ועוד. התכנית מוסרת לועדה המקומית שיקול דעת למתן היתר לתוספות בניה ושמירת זכות הועדה לסרב לתת היתר, כמו כן מפרטת התכנית בפרק ד את התנאים להיתר בניה כגון: הגשת תכניות, יידוע הציבור וכדומה.
לאיזה פרמטרים תכנוניים מתייחס שמאי מקרקעין בדו"ח שמאות? שמאי מקרקעין מתייחס לכל ההיבטים אליהם מתייחסת תמ"א 38 : אפשרויות לתוספות בניה כגון: הקמת קומה נוספת, הקמת אגף נוסף ו/או הרחבת הדירות הקיימות, הכל בהתאם למצב התכנוני ואפשרויות הבניה באותו בנין כגון: מרווחים בין מבנים, מקומות חניה, מיקום חדר מדרגות והקמת מעלית, שיפוץ חזית הבנין, דרישות כיבוי אש.
האם שמאי מקרקעין מתייחס בדוח שמאות גם להיבטי מיסוי? בתכנית תמ"א 38 יש התייחסות לתמריצים שמקבל היזם או הדיירים המתבטא במתן פטור והקלות במיסוי. בדוח שמאות, שעורך שמאי מקרקעין הוא מתייחס להיבטי מיסוי בהתאם לתמא 38 כגון: מס שבח, מס מכירה, מס רכישה ומעמ.
כיצד ניתן להוציא את התכנית אל הפועל? אפשרות אחת היא שבעלי הדירות יכולים לפנות ישירות לקבלן מבצע כאשר הם משלמים עבור חיזוק הבנין והוספת קומה ו/או יחידות דיור, שיפוץ חזות הבנין, מעלית וכדומה. ולאחר מכן הם מתחלקים ברווחים של מכירת יחידות הדיור החדשות או נהנים מהרחבת דירותיהם. במקביל להתארגנות הדיירים, רצוי להכין דו"ח שמאות על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, אשר יבחן את הזכויות בנכס, עלויות חיזוק הבנין ושיפוצו וכן יעריך שמאי מקרקעין את שווי הדירות החדשות שיבנו. יש אפשרות גם שהדיירים בוחרים לשלם לקבלן עבור חיזוק המבנה בלבד ללא הוספת בניה. הקושי מתבטא בכך שלרוב אין הסכמה בין הדיירים, לבעלי הדירות אין יכולת כלכלית לשלם לקבלן המבצע, חוסר ידע מקצועי, ביורוקרטיה מול הרשויות, הגשת תכניות וכיוצא בזה. דבר שמקשה מאד על הדיירים להוציא את הפרויקט אל הפועל. הכנת דו"ח שמאות על ידי שמאי מקרקעין, מקנה ידע הן מצד הדיירים והן מצד היזם, לגבי כל המרכיבים הכרוכים בפרויקט זה.

אפשרות שניה היא להתקשר בהסכם עם חברה יזמית או יזם אשר יממן את חיזוק הבנין ובתמורה לכך הוא מקבל את זכויות הבניה הנוספות דהיינו הוא יקבל את הדירות החדשות שיבנה. היזם למעשה מטפל בכל ההליך מול הרשויות. רצוי לוודא כי ליזם יש ניסיון ביישום תמ"א 38 וכי הוא בעל יכולת כלכלית לממן את הבניה בנוסף לקבל ערבות בנקאית, לוודא את נושא הביטוח של הקבלן על עבודות ורכוש הדיירים.

שמאי מקרקעין יערוך שומה בה יפרט את עלויות חיזוק הבנין ושיפוצו וכן את הרווח הצפוי ליזם ממכירת הדירות החדשות שיבנה, במידה וצפוי רווח גבוה מעלות חיזוק הבנין ניתן להוסיף עלויות בניה נוספות ליזם כגון: הוספת מעלית, גינון, שיפוץ חדר מדרגות וכדומה או לשלם לבעלי הדירות לפי החלק היחסי. בנוסף יתחשב שמאי מקרקעין בזכויות הבניה מכוח תמ"א 38 וזכויות הבניה המוקנות מכוח הקלה או תכנית בנין עיר.

בתכנית יש התייחסות לחיזוק המבנים באזורי הפריפריה בה ערכי הקרקע נמוכים. מצד אחד לא משתלם ליזם להכנס לפרויקט בה יקבל דירות חדשות בתמורה לביצוע ומימון חיזוק הבנין, מצד שני לבעלי הדירות אין את היכולת הכלכלית לחזק את הבנין על חשבונם. מהסיבות הנ"ל התכנית לא ברת ביצוע באזורי הפריפריה. שמאי מקרקעין מעריך בדוח שמאות את שווי זכויות הבניה לצד העלויות במידה ולא קיים איזון כלכלי אזי שאין כדאיות כלכלית לביצוע הפרויקט. הממשלה בהתאם להחלטתה מינואר 2008 תקצה סיוע כספי לחיזוק המבנים בהתאם לתכנית. בפועל טרם ניתן התקציב לך.

שמאות מקרקעין - התמריצים שנתנו בתכנית על מנת לעודד את ביצוע חיזוק הנכסים:
 • פטור מהיטל השבחה באזורי הפריפריה ואילו באזורי הביקוש יקבלו הנחה משמעותי של 90%.
 • פטור ממס שבח ומס רכישה, יחד עם זאת יזמים ישאו בהוצאות מס רכישה 5%.
 • לצורך ביצוע חיזוק הבנין בלבד, ללא הרחבה או תוספת קומה נדרש רוב של 51% מכלל הדיירים בבנין.
 • לצורך הרחבה של דירות קיימות נדרש רוב של 60% מכלל הדיירים בבנין.
 • לצורך הוספת קומה ו/או יחידות דיור חדשות נדרש של 66% מכלל הדיירים בבנין.
שמאי מקרקעין, לא עוסק בכל הקשור להסכמת הדיירים, אלא עו"ד.

אילו אפשרויות של תוספת בניה קיימות על פי התכנית, אותם מציין שמאי מקרקעין בדוח שמאות על פי פרק ב סעיף 11 :
 • סגירה ומילוי של קומה מפולשת.
 • הקמת קומה אחת נוספת לנכס.
 • הקמת אגף נוסף לנכס.
 • הרחבת יחידות הדיור הקיימות.
 • לנכסים קטנים עד 2 קומות בשטח של עד 400 מ"ר התכנית מקנה תוספת זכויות מצומצמת. הועדה רשאית להתיר הרחבה לדירות קיימות ללא הוספת יחידות דיור על ידי סגירת קומה מפולשת או תוספת בניה בשטח כולל שלא יעלה על 25 מ"ר - פרק ב' סעיף 12.
שמאות מקרקעין והדרישות של הועדה המקומית לתכנון ובניה במסגרת תמ"א 38 :
 • כאשר הבקשה הינה לחיזוק הבנין בלבד, ללא תוספת בניה, הועדה מאשרת ללא תנאים.
 • כאשר הבקשה הינה גם להוספת דירות חדשות הועדה תתחשב במאפייני הבנין והמגרש.
 • כאשר הבקשה תכלול הרחבת דירות קיימות נדרש מרחב דירתי מוגן או מרחב קומתי מוגן.
 • בבניינים שאינם מגורים, רשאית הועדה לאשר הוספת קומה אחת או הרחבת הקומות הקיימות.
 • עבור דירות חדשות התמ"א מחייבת בניית חניות, במידה והדבר אינו אפשרי הועדה יכולה להתיר מקומות חניה מחוץ לשטח המגרש. שמאי מקרקעין בדוח שמאות מתייחס להיבט התכנוני בהתאם לדרישות הועדה ומאפייני הנכס.
בעלי הדירות טרם כניסתם לפרויקט חייבים להבטיח את זכויותיהם, תוך העמדת בטוחות וערבויות מצד היזם או הקבלן. כל אלה מצריך ייעוץ וליווי מקצועי הן של עו"ד, מהנדס, שמאי מקרקעין ומפקח על התקדמות הפרויקט. מבחינת היזם עליו לבדוק באמצעות שמאי מקרקעין את כדאיות ביצוע הפרויקט מבחינה כלכלית טרם התחייבותו לדיירים. בסופו של דבר הן מצד הדיירים והן מצד היזם דוח שמאות, שמאי מקרקעין מאפשר שקיפות, ידע והבנת המרכיבים לביצוע מוצלח של הפרויקט ולשיתוף פעולה יעיל בין הדיירים לבין היזם.

במשרדנו ניתן לקבל ייעוץ שמאי מקרקעין ואדריכל כבר בשלב הראשוני, בו מציע האדריכל בהתאם למצב הנכס ובהתאמה עם שמאי מקרקעין לגבי המצב התכנוני את האפשרויות לחיזוק, תוספות בניה ושיפוץ ובהתאם לדרישות הדיירים ו/או היזם ולתמא 38 עורך שמאי מקרקעין את דוח השמאות לפרויקט.

ניתן לפנות למשרדנו לקבלת חוות דעת מטעם שמאי מקרקעין אשר יערוך שומה לגבי עלויות הבניה לחיזוק הנכס, הערכת שווי של הדירות החדשות ותוספות נוספות אם יהיו, תוך ביצוע כל ההתאמות הנדרשות ועל פי עקרונות ותחשיבים הנדסיים ושמאיים.

LoadSEO מתמחה ב -"קידום אתרים" באינטרנט. לפרטים אנא צרו קשר טלפוני במספר: 08-6466820 או בכתובת הדוארInfo@LoadSEO.co.il

עוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
תנאי שימוש
ניתן להשתמש בתכנים המופיעים באתר Writers ללא אישור ממפרסם התוכן ו/או מהאתר Writersוזאת בכפוף להסכם השימוש בתכנים. להלן פרוט תנאי השימוש: מפרסם...
תנאי שימוש
אתרכותבים אינו אחראי לדיוק, שלמות או יעילות המידע, התכנים או המוצרים המוצגים באתר. דעות כותבי המאמרים הנן של כותבי המאמרים בלבד. המידע...
קידום אתרים
קידום אתרים בגוגל 4 עקרונות חשובים: כיצד להגיע למקום ראשון בגוגל מקום ראשון בתוצאות החיפוש בגוגל עבור ביטוי מפתח נכון יכול להביא מבקרים...
בריאות ורפואה כללי
נוירולוג הוא רופא המומחה לנוירולוגיה. נוירולוגיה מהווה תחום רחב ומגוון ברפואה, אשר עוסק במחלות של מערכת העצבים. למעשה כל סימפטום או...
טכנולוגיה כללי
מדיה אופטית הינה אמצעי אחסון מידע דיגיטלי הנקרא ע"י החזר קרן לייזר לקורא אופטי, המדיות הנפוצות ביותר כיום הינן ה-CD וה-DVD.
עוד בנושא
מאמרים קשורים
עורכי--דין
עורך דין מקרקעין   עורך דין מקרקעין – לכל שטח יש חוק!   עורך דין מקרקעין הוא עורך דין אשר עוסק בכל הנושאים הקשורים לשטחי קרקע מכל סוג...
עורכי--דין
על פי החוק עורך דין מקרקעין חייב לערוך וללוות כל עסקה של העברת בעלות על נדל"ן. קיים תעריף קבוע לשירות, ורבים מבקשים לחסוך בהוצאה על ידי...
נדל\"ן ושיפוצים
כאשר צריך להעריך ולכמת לסכומים ערך של נכס מסוים, ישנם פרמטרים שונים המסייעים לנו לקבוע זאת. א. מחירי השוק המוערכים - בראש ובראשונה יש את...
כללי1
  עורך דין מקרקעין הינו המוציא והמביא בכל סוגי עסקאות נדלנ"יות. בתחום של עריכת דין קיימים כל מיני סוגים של התמחויות, משום כך כאשר באים...
נדל\"ן ושיפוצים
לקראת רכישה של דירה חדשה מקבלן או דירה יד שניה, אחד הדברים החכמים והאחראיים ביותר שאתם יכולים לעשות הוא להשתמש בשירותיו שלשמאי מקרקעין....
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
על אימון אישי
  דרושים עובדים לעבודה מהבית במגוון תחומים, לפרטים שלחו לי הודעה בוואטספ 058-6725374 דרושים עובדים לעבודה מהבית במגוון תחומים, לפרטים...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
אם יש לכם ידע כלשהו בשפות ואתם מספיק מנוסים כדי לבצע עבודות תרגום, בכתב או בעל פה או אפילו בתרגום ותמלול הקלטות קוליות, הגיוני שתחשבו כי...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
השוק התחרותי והרווי שיש היום לאינטרנט להציע לכם, אפילו רק בישראל, בתחום של מציאת עבודה מהבית ללא ידע או ניסיון מקצועי הוא רחב ועשיר, וכן,...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
תהליך החיפוש והמציאה של עבודה מהבית במסגרת קבועה ורצינית היא לא דבר מסובך באינטרנט של היום, אבל למרות שמדובר בתחום שהפופולריות שלו רק...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
אם אתם רוצים למצוא עבודה מהבית אבל אתם יודעים רק עברית ואנגלית, אל חשש, כי גם במידה ולא תוכלו למצוא משרה שכזו שתבטיח לכם הכנסה בטוחה...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים